samtalpagar.jpg

Dialog med kulturministern, Moderna Museet och Statens Konstråd

18 februari 2021

Konstnärernas Riksorganisation fortsätter konstant att pusha för bild- och formkonstnärernas villkor, för att påverka och påpeka vad vi ser som högst avgörande för konstnärerna och konstlivet.


Den senaste veckan har vi haft möten med kulturminister Amanda Lind för att diskutera satsningar för en återstart av kulturlivet och med cheferna för Moderna Museet och Statens Konstråd.

Statens Konstråd har gått ut med ett Open Call till konstnärer och gallerier/utställningsplattformar. Skicka in förslag senast 5:e mars!

Moderna Museet hälsar att även de ska öppna särskilda kanaler för att yrkesverksamma konstnärer, gallerister och utställningsarrangörer ska kunna nå dem med egna inköpsförslag. Information om hur det ska gå till meddelas på Moderna Museets hemsida den 15:e mars och förslag mottages från detta datum fram till 30:e april. Läs mer.

Statens Konstråd kommer även arrangera portfoliovisningar runt om i Sverige i samarbete med bl a länskonstkonsulenterna, och då kommer även Moderna Museet att finnas med.

Häromdagen träffade vi kulturminister Amanda Lind och hennes sakkunniga: Robert Nilsson, tjänsteperson med ansvar för bland annat KKN och upphovsrätt, Ulf Dernevik, politisk sakkunnig, Tanja von Brunken, tjänsteperson med ansvar för bland annat bild och form, Rani Kasapi, enhetschef för konstarterna och August Arvidsson, ansvarig för kulturskapares villkor.

Vi förde fram ett antal punkter som vi ser som extra viktiga för en återstart och en långsiktig förbättring av bild- och formkonstnärernas villkor. Det var en bra dialog, vi känner att våra åsikter tas tillvara och har påverkat den akuta krishanteringen likväl som formandet av lösningar för framtiden. 

Några av de frågor vi lyfte var: 

  • Kulturdepartementet bör utreda en bild- och formallians liknande de allianser som finns inom scenkonsten, musiken och dansen.
  • Möjligheten till avdrag för företag vid inköp av konst, unika möbler och konsthantverk
  • Efterfrågestimulerande åtgärder
  • Förstärkning av M (inom MU)
  • Höjning av maxtaket för följerätt på 12 500 euro
  • Behålla undantaget för momsfri försäljning
  • Permanent ökning av IV-ersättningen
  • Lyfta bild- och formkonstnärerna inom KKN 

Vi är självklart även i dialog med Linda Zachrisson som ansvarar för utredningen om en återstart för kulturlivet och Magdalena Malm, rådgivare i utredningen, för att föra fram våra synpunkter.

I veckan träffade vi också Gitte Ørskou och hennes medarbetare Fredrik Liew, intendent, och Christina Wiklund, samlingssamordnare på Moderna Museet, samt Statens Konstråds direktör Patrick Amsellem och Anders Olofsson som är samordnare för Konstrådets inköp. Detta naturligtvis med anledning av att Moderna Museet och Statens Konstråd ska köpa in konst för 25 miljoner kronor vardera under 2021. I uppdraget de fått av regeringen står det att de ska: ”öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen” och att ”det innebär ett stöd till infrastrukturen på konstområdet men framför allt innebär det att enskilda konstnärer får betalt för sin konstnärliga verksamhet samtidigt som allmänheten får tillgång till mer konst”.

Många har följt debatten om hur otroligt lite konst som i vanliga fall köps in från annat än stockholmsbaserade gallerier och många konstnärer hör också av sig till oss angående detta. De 50 miljonerna är en unik möjlighet att göra om och göra rätt och för dem att fullgöra sitt uppdrag på ett sätt som stöttar en överlevnad och återstart av konstlivet i hela landet.

Vi kommer fortsätta att hålla ögonen på hur respektive myndigheters processer med dessa historiskt stora inköpsbudgetar går till. År 2021 kommer att gå till historien. Hur kommer den historieskrivningen se ut om inte hela landet synliggörs? 

Konstnärernas Riksorganisation har ända från krisens början framfört att ökade inköpsbudgetar är ett väldigt bra verktyg att stötta konstlivet. Vi hoppas att regeringen även efter årets 50 miljoner i tillskott förstår att en permanent ökning också krävs. Faktum är att Moderna Museets anslag för inköp de senaste åren legat på 0 kr.

Men vi vet också att konstens utställningsarenor minskar i antal och därmed möjligheterna för konstnärer att ställa ut. Publiken får då sämre tillgång till konst och konstnärerna förlorar försäljning och möjlighet till utställningsersättningar. Konsten och konstnärerna i hela landet måste leva.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!