murev-IG

Ett stort kliv mot ett bättre MU-avtal!

2 juni 2023

Den 1 juni lämnade Statens kulturråd ett förslag till reviderad version av MU-avtalet till Kulturdepartementet. Nu hoppas vi att staten kan skriva under avtalet så snart som möjligt och att det förhoppningsvis träder i kraft nästa år. När avtalet utvärderas om något år hoppas vi att det tydligt visar att villkoren för bild- och formkonstnärer som medverkar i en utställning blivit bättre – även hos arrangörer i kommunal, regional och privat regi!


Den 1 juni lämnade Statens kulturråd ett förslag till reviderad version av MU-avtalet till Kulturdepartementet. Det nya förslaget har arbetats fram med en bred förankring, både med avtalets parter – Kulturrådet, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund – men också med representanter från Sveriges Museer, Konstkonsulenterna i Sverige, Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Region Skåne och Region Västernorrland. Det skriver Kulturrådet i ett uttalande på sin hemsida.

MU-avtalet reglerar skyldigheten för statliga arrangörer att förhandla med och avtala om ersättning till upphovspersoner för visning och/eller framförande av verk vid utställning. Särskild vikt har lagts vid att förtydliga när och hur ersättning för upphovspersonens medverkan i en utställning ska diskuteras och tarifferna för utställningsersättning har förenklats. MU-avtalet utgör utgångspunkten för avtal och god branschpraxis i utställningar hos andra arrangörer än statliga.

Nu hoppas vi att staten kan skriva under avtalet så snart som möjligt och att det förhoppningsvis träder i kraft nästa år. När avtalet utvärderas om något år hoppas vi att det tydligt visar att villkoren för bild- och formkonstnärer som medverkar i en utställning blivit bättre – även hos arrangörer i kommunal, regional och privat regi!


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!