Fortsatt bekymmersamt läge

20 maj 2020

Nu fördelas stöden via Konstnärsnämnden och Kulturrådet, och vi följer noga hur det slår mot våra grupper. Det är helt uppenbart att det krävs ytterligare åtgärder.


Konstnärernas Riksorganisation var, tillsammans med våra kollegor inom KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd), mycket snabba med att komma med konkreta förslag till regeringen i coronakrisens spår. Redan 18 mars skickade vi ett förslag till krispaket för kulturen till kulturministern och arbetsmarknadsministern med genomarbetade gemensamma åtgärdspunkter för hela kulturbranschen och specifika punkter för bild- och formområdet.

Här kan du läsa KLYS gemensamma förslag, och Konstnärernas Riksorganisations kompletterande förslag.
Vårt dokumentet Krisstöd i Coronatider uppdateras kontinuerligt så fort det kommer ny information, håll dig uppdaterad på läget här.

Vi har under hela denna period varit i tät kontakt med både regeringens olika departement och med konstnärsnämnden och Kulturrådet och vi framför konstant våra åsikter, våra förslag och våra krav. I många delar har vi blivit lyssnade på och flera av våra förslag har bakats in i de olika stödpaket som hittills presenterats. Däremot ser vi ju att det trots detta är stora luckor i nätet och många bild- och formkonstnärer som inte nås av satsningarna. Vi kämpar för att våra villkor som (till största del) enskilda företagare och de redan innan krisen så prekära arbetsförhållanden vi lever under ska beaktas och hålen täppas till.

Det är viktigt att hela tiden belysa att bild- och formkonstnärerna och hela kultursektorn måste stödjas både i sin roll som småföretagare (och alltså inkluderas i åtgärderna som handlar om skattelättnader, a-kassereglerna, hyresreduktioner, omställningsstöd osv) men också såklart i sin roll som konstnärer. Vi behöver fortsatt fria bild- och formkonstnärer som ska kunna arbeta med trygga villkor, det är viktigt med arbetsstipendier som når fler och kraftfulla efterfrågestimulerande åtgärder som utökade inköpsbudgetar och fler uppdrag. Hela branschens infrastruktur måste beaktas så att vi inte förlorar än fler utställnings- och försäljningsarenor.

Vi hade helst sett ett system liknande det i Berlin där kulturarbetare (och andra småföretagare) snabbt och med minimal byråkrati kunnat få ett förhandsstöd med en tilltro till att de ska kunna styrka sina intäktsbortfall i efterhand. Nu har Sverige valt en annan väg, och kvarnarna maler mycket långsammare här. Det är otroligt bekymmersamt då de akuta räkningarna måste betalas och det skapar stor osäkerhet och oro för alltför många. Nu fördelas stöden via Konstnärsnämnden och Kulturrådet, och vi följer noga hur det slår mot våra grupper. Men det är helt uppenbart att det krävs ytterligare åtgärder.

Sara Edström, ordörande 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!