hyreslattnader.jpg

Ge konstnärer hyreslättnader!

8 april 2020

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi ser nu hur en hel bransch står inför enorma svårigheter i coronans spår.


Rapporter från oroliga medlemmar strömmar in till oss från alla håll i landet. 

“Egentligen borde jag dö det vinner alla på” är en av kommentarerna som etsat sig fast i hjärtat. “Vi var redan innan Covid-19 en oskyddad grupp nu är vi nästan utrotade!” är ett annat, som sätter fingret på hur otroligt svag vår position på arbetsmarknaden varit under alltför lång tid. “Jag är osäker och rädd”, ”Luften har gått ur mig”, “Nu känns det som allt varit förgäves”, “Jag är ensam, hungrig, har mycket konst och inga kunder” säger andra. 
Vi ser tydligt att hyreskostnaderna för ateljéer, gårdsbutiker, utställningsrum, produktionsplatser m.m. är det som direkt knäcker många. Hyran måste in, här finns i dagsläget ingen pardon. Det är av yttersta vikt att snabbt få till stånd åtgärder för hyreslättnader för att inte en hel bransch ska slås ut. 
Regeringen lade den 25 mars fram ett förslag om 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Det går ut på att staten tar 50 % av avtalade hyresnedsättningar upp till 50 % inom sektorer som t ex sällanköpshandel. 

Kulturen och bild- och formkonsten är en i högsta grad utsatt bransch som också bör omfattas av hyresreduktionen.
I flera av de satsningar regeringen lagt fram gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder, skattetekniska lättnader osv. faller stora delar av våra medlemmar utanför. Vi arbetar hårt för att lyfta de speciella förutsättningar som gäller för just bild- och formkonstnärerna och se till att de förändringar som görs även kommer dem till del.

Vi vill göra regeringen uppmärksam på att detta förslag angående hyreslättander måste inkludera våra grupper och konstbranschen som helhet. Om bild- och formkonstnärerna tvingas lämna sina ateljéer och produktionsplatser betyder det inte bara att de inte längre kan skapa konst, konsthantverk och design, det innebär också att de förlorar all inkomst från direktförsäljning. Om även utställningsarrangörer och gallerier tvingas slå igen som en följd av akut knäckande hyreskostnader faller en hel bransch som ett korthus. 

Utöver regeringens aviserade stöd så uppmanar vi regioner, kommuner och privata hyresvärdar att skyndsamt komma med egna lösningar.
Bild- och formvärldens hela infrastruktur måste värnas, och beslut om hyreslättnader måste komma snabbt.
 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!