SE_LME

Har Göteborgs Stad glömt utfästelserna i sitt kulturprogram?

25 maj 2022

Debatt: Om Göteborgs Stad avser att följa sitt kulturprogram behöver den se till att skapa goda och hållbara villkor för konstnärerna. Om avsikten är att kulturella perspektiv ska föras in i stadsplaneringen och konst och kultur ska stå i centrum för utvecklingen av staden så tycks utfallet av det nya hyressystemet snarast vara ett svek mot de konstnärer som hoppats på och som verkligen behöver förbättrade arbetsvillkor.


I våra remissvar på regionala kulturplaner och nationella utredningar har vi ofta lyft fram Göteborgs Stads hyresmodell för kultur- och föreningslivet, som innebär subventionerade hyror för ateljéer och andra konstnärliga produktionslokaler, som något för andra kommuner att inspireras av och ta efter. Nu undrar vi vad som hände med dessa så kallade ”kulturhyror” som Göteborgs Stad beslutade om 2020?

Det som lyftes fram som ett ansvarsfullt sätt att likställa hyror för kulturella verksamheter oavsett skick och läge tycks återigen ha fått ge vika för idén om marknadshyror som modell för hyressättning. Resultatet kommer oundvikligen bli att många konstnärer kommer tvingas flytta på grund av kraftigt höjda hyror, och Konstepidemin, ett kulturellt nav i Göteborg, blir bland de första att drabbas. I deras fall kommer hyran i slutändan att hamna på mellan 1400 kr och 1700 kr per kvadratmeter och år, trots att de subventionerade hyrorna utlovats i tre nivåer, 357 kr, 593 kr och 918 kr per kvadratmeter och år beroende på skick och läge.

År 2013 antog Göteborgs Stad ett kulturprogram som ”är styrande för stadens samtliga nämnder och styrelser och beskriver vad Göteborgs Stad ska uppnå för att utvecklas till en ledande stad inom konst, kultur och evenemang”. Bland de övergripande målen finns att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna och att skapa en attraktiv livsmiljö i staden, men här står också att läsa att ”Konst och kultur ska stå i centrum för utvecklingen av staden”.

Med bakgrund i dessa högst rimliga mål för en stad som vill vara ledande inom konst och kultur kan vi inte annat än att ställa oss frågande till hur den beslutade hyresmodellen kommer att slå mot de professionella bild- och formkonstnärerna som redan är bland de konstnärsgrupper som har de allra lägsta inkomsterna.

Om Göteborgs Stad avser att följa sitt kulturprogram behöver den se till att skapa goda och hållbara villkor för konstnärerna. Om avsikten är att kulturella perspektiv ska föras in i stadsplaneringen och konst och kultur ska stå i centrum för utvecklingen av staden så tycks utfallet av det nya hyressystemet snarast vara ett svek mot de konstnärer som hoppats på och som verkligen behöver förbättrade arbetsvillkor.

Sara Edström, bildkonstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation
Linda Marie Karlsson, konsthantverkare och vice riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!