Hur göra Supervalåret 2014 till Konstvalåret 2014?

20 januari 2014

2014 är det valår. Då vill partierna ha våra röster och politikerna vill visa sig från sin bästa sida. Inför ett val är alltså möjligheten att påverka politiken som störst. Därför är det nu som vi bör satsa det där lilla extra för att se till att politikerna både på riksnivå och i landsting och kommuner prioriterar frågor som är viktiga för oss konstnärer och konsthantverkare.


Vi ska visa upp vilken verklighet vi befinner oss i. Vilka problem och utmaningar vi ställs inför i vår yrkesroll. Och kan vi också visa hur våra konstpolitiska förslag gynnar medborgarna och bidrar till att ett parti eller en kommun uppnår sina mål, då skapar vi goda förutsättningar för att lyckas. 

På Supermarket drar vi igång KRO/KIF:s valkampanj. Vi inleder den 14 februari med konstpolitiska samtal med partiledare och kulturpolitiska talespersoner för partierna. (För er som inte kan vara på Kulturhuset sänds samtalen av SVT.) Till World Art Day den 15 april bjuder vi in kandidater till EU-parlamentsvalet för att debattera konstens och konstnärernas roll i Europa. Vi fortsätter med en valenkät med riksdagspartierna och gör en digital konstkompass, där besökaren kommer kunna jämföra sina egna åsikter om konstpolitik med partiernas. 

Många konstpolitiska beslut fattas av kommuner, landsting och regionförbund. Vi vet att det nu håller på att tas konstpolitiska initiativ på olika håll i landet och vi hoppas att de sprider sig. Lyckas vi konstnärer mobilisera och samordna våra krafter över landet, både KRO/KIF-föreningar och andra konstnärssammanslutningar, ökar våra chanser att flytta fram konstnärernas positioner under valrörelsen. 

  • Är du och några kollegor intresserade att göra en valenkät med partierna lokalt?
  • Vill du/ni arrangera en paneldebatt med kandidaterna i valkretsen, kanske på World Art Day eller i samband med de regionmöten som KRO/KIF håller i maj eller vid annat tillfälle?
  • Vill du skriva en debattartikel eller lägga ett medborgarförslag om enprocentsregeln eller någon annan viktig konst- och konstnärsfråga? 

För att underlätta och stimulera det lokala påverkansarbetet har KRO/KIF tagit fram en metodhandbok för påverkan med handfasta tips och konkreta förslag. Den finns här. Vill du ta ett initiativ och bolla idéer, kontakta Pontus Björkman, politisk sekreterare KRO/KIF, pontus@kro.se

Det politiska och mediala utrymme som inte vi tar, använder någon annan till något helt annat. Tillsammans kan vi stärka konstnärsrösten i samhällsdebatten. 

Katarina Jönsson Norling, riksordförande KRO
Johan Wingestad, ordförande KIF


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!