Intervju med Maria Adenfeldt om Konstbranschen i siffror 2023

13 februari 2024

Geska Brečević från Konstnärernas Riksorganisation passar på att ställa några frågor till Maria Adenfeldt, managementkonsult på SWECO och författare till Konstbranschen i siffror 2023, om vilka trender som kan skönjas i årets rapport.


Den 9 februari 2024 presenterade Konstnärernas Riksorganisation rapporten Konstbranschen i siffror 2023 på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Rapporten beskriver tendenser och nuläge för försäljningen i konstbranschen utifrån aktuell statistik, och ges 2024 ut för fjärde gången.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!