Knut Astrup Bulls föreläsning under Stockholm Craft Week

19 september 2022

Knut Astrup Bull är curator vid nyligen öppnade Nasjonalmuseet i Oslo och var en av föredragshållarna när Konstnärernas Riksorganisation bjöd in till ett samtal om konsthantverkets plats i staden på Nationalmuseum den 7 oktober 2022. Nu kan du ta del av inspelningen av hans presentation om Nasjonalmuseets satsningar på konsthantverk.


Stockholm Craft Week 2022 blev ett välbehövligt och stärkande myller av samtal, utställningar och möten. Allt med fokus på konsthantverket och konsthantverkarna som spreds och tog plats över hela staden. Samtalen kretsade både kring hur vi konsthantverkare i våra yrkesroller kan förhålla oss till det politiska läget likväl som konstnärliga och yrkesmässiga frågeställningar och erfarenheter. Stockholm Craft week arrangeras av Konsthantverkscentrum i samverkan med Svensk Form och Konsthantverkarna och är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att synliggöra konsthantverket och stärka dess position på den samtida konstscenen, såväl nationellt och internationellt.

Konstnärernas Riksorganisation deltog med seminariet ”Gör plats för konsthantverk!” på Nationalmuseum för att visa på konsthantverkets utveckling och möjligheter.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!