sofia_omslagen-1.jpg

KONSTNÄREN nr 3 2016: Konsten i medierna

22 september 2016

Vad har hänt med mediernas konstbevakning sedan 1990­-talets glansdagar? Har den blivit mer marknadsanpassad och sensationslysten? Vad är viktigast för att få genomslag på kultursidorna – bra konst eller ett bra pressmeddelande? I årets tredje nummer riktar KONSTNÄREN uppmärksamheten mot mediernas bevakning av samtidskonst.


Vi pratar med några av de få konstnärer som syns i medierna, med kulturredaktioner och frilanskritiker om vad det är som gör att bild- och formkonsten får mindre spalt- och tablåutrymme än andra konstformer. För så är det – KONSTNÄREN har räknat artiklar och inslag

KONSTNÄREN nr 3 kommer ut i samband med Bokmässan i Göteborg 22-25 september. Välkomna till Kulturtidskriftsmontern (plats B02:41).

Vill du också få tidningen i brevlådan? Här prenumererar du och beställer enstaka nummer.

Ur KONSTNÄREN nr 3 2016:

Porträtt: Konstnären i medierna. Kändiskonstnären, skandalkonstnären, debattören, doldisen och konstnären som hamnade i en lokal mediestorm. Ida Therén har pratat med fem konstnärer om hur det är att hamna i mediernas blickfång. Kakan Hermansson, NUG, Erik Krikortz, Nina Bondeson, Makode Linde.

Makt: Eva Beckman. SVT:s kulturchef medger att hon har ett spänt förhållande till samtidskonsten och berättar varför hon inte tycker att konstnärer skulle göra sig bra i Babel-formatet.

Reportage: Konstbevakarna. Tidningarnas pressade ekonomiska situation, krympande skribentarvoden och en nyhetsjagande generation kulturjournalister utan gemensam kunskapskärna. Olle Niklasson har frågat kulturchefer, konstredaktörer och frilansskribenter varför samtidskonsten har hamnat på efterkälken i medierna.

Kritikens nya rum. I tidningskrisens spår måste fler ta ansvar för konstkritikens överlevnad. Kritikerlabbet är ett initiativ finansierat av Bonniers.

Essä: När konsten skulle gå genom rutan. När tv var nytt fanns förväntningar på mediets förmåga att göra konst till en angelägenhet för alla. David Rynell Åhlén berättar om 50- och 60-talets försök att utveckla lämpliga tv­-program för konstspridning till hemmen. Hur tog de sig uttryck? Och var finns förhoppningarna idag? 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!