Konstnärer och författare inleder samarbete mot hot

16 mars 2015

Hoten mot svenska konstnärer är utbrett. Konstnären och KRO/KIF har därför initierat ett samarbete med Författarförbundet och Svenska PEN för att belysa hoten och ta fram en handlingsplan.


I mitten av februari hölls en manifestation till stöd för hotade konstnärer och författare på Kulturhuset i Stockholm. Initiativtagare till manifestationen var KONSTNÄREN tillsammans med KRO/KIF, Författarförbundet och Svenska PEN. Manifestationen är början på ett långsiktigt samarbete för att hjälpa medlemmar som utsätts för hot. Idén till samarbetet dök upp efter Konstnärens temanummer om högerextremism.

– Attackerna mot Charlie Hebdo i Paris och senast mot Vilks-föreläsningen i Köpenhamn har aktualiserat hotbilden. Hoten mot konsten kommer idag från olika extremistgrupper.

Utöver de stora dåden finns det också ett bredare systematiskt hot som drabbar många svenska konstnärer. Sanna Samuelssons reportage om konstnärer som hotas av nynazister bekräftade att många varit utsatta för systematiska hot under lång tid, alltifrån anonyma mejl till misshandel, i de värsta fallen. Det som också framgick var att polisen och rättssamhället inte har tagit dessa hot på allvar. Det stod klart att konstnärer var väldigt skyddslösa. Där någonstans föddes tanken att vi måste göra något för att försöka ändra på det, säger Anders Rydell, KONSTNÄRENs chefredaktör.

På manifestationen deltog bland andra kulturminister Alice Bah Kunhke, Anna-Lena Lodenius, Alexandra Pascalidou, Björn Wiman, Dror Feiler, Elisabeth Ohlson Wallin, Gunnar Ardelius, Heléne Lööw, Henrik Arnstad, Makode Linde och Ola Larsmo.

– Ungefär samtidigt som vårt temanummer kom ut utsattes författaren Katarina Bredow för en våg av hot efter att hon skrivit kritiskt om Sverigedemokraterna på sin Facebooksida. Jag tog då kontakt med Författarförbundet. Författare är ju i de flesta fall också egenföretagare och befinner sig i samma skyddslösa situation som konstnärerna när de blir hotade. De föreslog att vi också skulle samarbeta med Svenska PEN eftersom de arbetar aktivt med dessa frågor. Samarbetet startade med en manifestation på Kulturhuset, men kommer att ta olika former och hotet mot konstnärer kommer att fortsätta uppmärksammas.

– Under året kommer vi att arrangera fler seminarier på ämnet. Samarbetet ska också leda till att vi arbetar fram en gemensam handlingsplan för hur organisationerna ska hjälpa och stödja enskilda medlemmar. Tanken är att detta ska vara långsiktigt, eftersom vi ser tendenser till en ökad hotbild.

På manifestationen deltog både författare och konstnärer som utsatts för grova hot.

– Vi vill i detta samarbete både engagera och hämta in erfarenheter från olika områden; juridiken, polisen, säkerhetspolisen och politiken. Men framför allt från konstnärer och författare som utsätts för hoten. Jag tror det är viktigt att vi visar att man inte är ensam om att bli hotad, och kan dela dessa erfarenheter med andra.

Hur ska handlingsplanen komma att se ut?
– Det handlar om att skapa en beredskap hos organisationerna för hur man ska agera när enskilda medlemmar blir hotade. Någon sådan finns inte idag. Eftersom polisen inte har tagit tag i denna fråga måste organisationerna fylla detta tomrum. Men handlingsplanen kommer också sätta mål för hur vi ska få gehör från polis och politiker. Att kulturminister Alice Bah Kunhke valde att medverka under manifestationen och även lovade att bjuda in oss för samtal visar att frågan tas på allvar, säger Anders Rydell.

Du säger att ni vill samarbeta med polisen: Hur tänker ni er ett sådant samarbete?
– Samarbetet är tänkt att ha två funktioner. Dels att få dem att förstå att detta inte bara är ett enskilt hot, utan också ett angrepp på yttrandefriheten. Men också att hämta in expertis om hot, hur man ska spara bevismaterial när man blivit utsatt på internet till exempel.

Fortsättningsvis utlovar Anders Rydell att fler seminarier kommer att hållas.

– Vi har inlett ett samarbete med Kulturhuset som även sköter fristadsprogrammet i Stockholm. Men det är också viktigt att arrangera dessa på olika platser i Sverige. Tanken är även att handlingsplanen ska utmynna i en skrift med information om hur man som enskild konstnär ska agera när man utsätts för ett hot. Men detta är bara början, så fler åtgärder kommer nog ta form på vägen.

Julia Pileby


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!