ku-dep.jpg

Konstnärernas Riksorganisation efterlyser skarpa åtgärder

17 mars 2020

På Konstnärernas Riksorganisation följer vi noga utvecklingen kring smittspridningen av covid-19 och åtgärderna för att förhindra den. Vi blir alla uppmärksamma på vilket ansvar vi har för att minska risken för sprida smittan till våra medmänniskor, och därmed uppenbaras hur vi alla på vår lilla planet hänger samman och är beroende av varandra.


Vi är samtidigt mycket oroade för konsekvenserna för vår bransch. Våra medlemmar är egenföretagare med mycket små marginaler och ett socialförsäkringssystem som är dåligt anpassat för vår arbetssituation. Varje inställd utställning / föreläsning / pedagogiskt uppdrag osv gräver ödesdigra hål i kassan på ett absolut direkt vis, samtidigt som osäkerheten om framtida uppdrag ger en långsiktigt mycket svårförutsägbar situation. 

Vi ser ju även hur konstbranschen som helhet består av småföretagare och ensamföretagare, förutom bild- och formkonstnärerna själva så gäller det ju även gallerister och curators m fl. Det blir ödesdigert för konstnärerna när den infrastrukturen försvagas och intäkter vid försäljning minskas kraftigt. Uteblivna utställningar och deltagande i internationella mässor osv kan göra att våra medlemmar mister hela årsinkomster, och för de som redan haft stora kostnader för planerade mässor blir det mycket kännbara konsekvenser.

 

Det åtgärdspaket om 300 miljarder kronor som regeringen presenterar är en viktig signal om att de ser problemen, både i det akuta läget och mer långsiktigt. Vi välkomnar åtgärder som skyddar och hjälper småföretagen, här är vi ju del av en allt mer prekär arbetsmarknad med försämrade trygghetssystem. 

 

Det är av största vikt att säkerställa branschens infrastruktur och se till att åtgärder sätts in för att arrangörer ska överleva, detta säkrar ju bild- och formkonstnärernas möjligheter till inkomster på lång sikt. 

 

Det är absolut essentiellt att de åtgärder som planeras genomförs skyndsamt. För en yrkeskår som vår med så små marginaler får varje fördröjning mycket kännbara konsekvenser.

 

Den 16 mars träffade Konstnärernas Riksorganisation kulturminister Amanda Lind, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi  tillsammans med KLYS och representanter från alla kulturskapares yrkesorganisationer med anledning av Coronavirusets negativa effekter på konstnärernas ekonomi.

 

Trygghetssystemet diskuterades flitigt med förslag på lättnader i A-kassesystemet för våra grupper. Det är en fråga som varit uppe länge och blir särskilt tydlig i denna pågående situation. Konstnärsnämndens stöd behöver förstärkas för riktade insatser mot konstnärerna. Befintliga stödformer behöver ses över för att om möjligt tidigareläggas och t o m omstruktureras, offentliga aktörer med inköpsbudget bör i den utsträckning det är möjligt agera nu, uppskov med skatteinbetalningar för kvartal 2 har regeringen lagt fram i sitt krispaket men kan även inbetalningar till CSN få uppskov utan räntepåslag? 

 

Som Fotografernas förbundsordförande Paulina Holmgren sade på mötet: 

”Det enda som inte påverkas av viruset är räkningarna”

 

Sara Edström ordförande Konstnärernas Riksorganisation
Margot Barolo, vice ordförande Konstnärernas Riksorganisation. 

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!