IMG_0464_riksmote_styrelse

Konstnärernas Riksorganisation har en ny styrelse!

15 maj 2023


Tack alla fullmäktige, arrangörer, föredragande, valberedare och observatörer som kom till vårt riksmöte i Hägerstensåsens medborgarhus i lördags för att ta del av styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen för kommande år, för att diskutera och besluta om motioner och för att välja en ny styrelse för de kommande två åren. Det förra riksmötet 2021 hölls digitalt mitt i pandemin och det kändes därför fantastiskt att nu få möta er alla på plats.

Vi hälsar också den nya styrelsen varmt välkommen! Den består av följande ledamöter:

Sara Edström, bildkonstnär, ordförande, omval
Linda Marie Karlsson, konsthantverkare, vice ordförande, omval
Lars Apelmo, konsthantverkare, ledamot, nyval
Sofia De La Fuente, bildkonstnär, ledamot, omval
Angelica Olsson, bildkonstnär, ledamot, nyval
Anna Kraitz, formkonstnär, ledamot, omval
Filippa Arrias, bildkonstnär, suppleant, nyval
Nina Westman, formkonstnär, suppleant, nyval
Edmon Khalil, bildkonstnär, suppleant, omval

På fotot med delar av den nya styrelsen syns från vänster: Sofia de la Fuente, Linda Marie Karlsson, Lars Apelmo, Angelica Olsson och Sara Edström.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!