EU ramverk rect

Nytt ramverk för konstnärers villkor i EU

15 maj 2024

Det nya ramverket för konstnärers villkor som antagits i EU och EU-kommissionens handlingsplan för att genomföra detta är lovande – men måste leda till bättre villkor för Europas konstnärer och kulturarbetare i praktiken.


Den 23 november 2023 antog EU-parlamentet en resolution om ett ramverk för att förbättra den sociala och yrkesmässiga situationen för konstnärer och kulturarbetare i de kulturella och kreativa branscherna. Beslutet är ett av resultaten av en lång politisk process i EU. Den inleddes med att EU-kommissionen sjösatte The New European Agenda for Culture i maj 2018 och antog en arbetsplan för kultur där man bland annat angav som prioritet att skapa ett ekosystem för stöd till konstnärer och andra kulturskapare och ta itu med de dåliga villkoren och låga inkomsterna i kultursektorn. Kommissionen låg också bakom den rapport om konstnärers och kulturskapares villkor som togs fram av en expertgrupp från 27 medlemsländer, den så kallade OMC-gruppen, och som publicerades sommaren 2023.

EU-kommissionen välkomnade beslutet och presenterade den 21 februari 2024 en rad åtgärder för att fortsätta arbetet, som ett rundabordssamtal med relevanta intressenter, årliga tematiska workshops och en lista med 13 initiativ.

Culture Action Europe, som är det främsta kulturpolitiska nätverket av kulturutövare, akademiker deras intresseorganisationer som bevakar och diskuterar kulturpolitik på EU-nivå, noterar i ett uttalande att kommissionens initiativ framför allt handlar om att ta fram analyser snarare än att utgöra konkreta åtgärder men konstaterar att kommissionens analytiska ansträngningar kommer att vara viktiga när EU skall formulera nya kulturpolitiska ramverk och strategier.

Det är inte en dag för tidigt att EU nu tar nästa steg för att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren för Europas konstnärer och kulturskapare. Vi i Konstnärernas Riksorganisation kommer att arbeta för att EU går från ord till verkstad så att det nya ramverket inte bara stannar vid nya analyser utan också leder till bättre villkor i realiteten.

Text: Jon Brunberg, Kulturpolitisk strateg och pressansvarig


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!