Konstnärernas Riksorganisation_KIA_FB_med datum_NY

Vi är på plats under Almedalsveckan!

22 maj 2023


I år äger politikerveckan i Visby rum den 27/6 – 1/7 och vi är på plats, både med en egen programpunkt och som medarrangör. Som en del av Kultur i Almedalens program arrangerar vi i år ett samtal med titeln ”Hur ska politiken försvara den konstnärliga friheten?”, torsdagen 29/6 kl 14:00 – 14:45 på Länsteatern, Bredgatan 10, Visby.

I Tidöavtalet har regeringen skrivit att principen om armlängds avstånd skall upprätthållas. Deras samarbetsparti Sverigedemokraterna vill däremot omdefiniera armlängdsprincipen vilket fått kulturministern att gå ut och försvara den, allt medan en rad debattörer och politiker, ja till och med filosofer, har bidragit till debatten.

I debatterna har samtidskonsten hamnat särskilt i skottgluggen. En del politiker har hävdat att både politiker och medborgare måste få större inflytande över till exempel den offentliga konsten. Och principen om armlängds avstånd har utmanats av politiker som vill detaljstyra programverksamhet eller ta bort misshagliga konstverk från väggar eller stadsrum. Detta är med andra ord en fråga som i högsta grad berör konstnärerna. I detta panelsamtal frågar vi några av våra folkvalda om hur de ser på den konstnärliga friheten och hur de anser att den ska försvaras.

Deltagare

  • Amanda Lind, Miljöpartiet, riksdagsledamot, ordförande i riksdagens kulturutskott
  • Anna Starbrink, Liberalerna, riksdagsledamot, ledamot av riksdagens försvarsutskott och suppleant i kulturutskottet
  • Sebastian Jaktling, Socialdemokraterna, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun
  • Sara Edström, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation
  • Moderator: Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg på Konstnärernas Riksorganisation

Vår programpunkt hittar du här:
https://program.almedalsveckan.info/event/view/68189
Facebook-event

Hela programmet för Kultur i Almedalen:
https://www.kulturialmedalen.se/kultur-i-almedalen/program-2023/

Vi är också medarrangör till flera andra programpunkter och återkommer med mer information om dessa längre fram. Vi är på plats den 27-30 juni. Kontakta oss om du vill träffa oss och samtala om konstnärspolitik!

Grafik: Geska Brecevic


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!