Konstnärernas Riksorganisation i Almedalen 2023

7 augusti 2023


Almedalsveckan i Visby ägde i år rum veckan efter midsommar. Vi arrangerade och deltog i flera samtal den 27-30 juni. Flera av samtalen spelades in och kan ses eller lyssnas på i efterhand. Du hittar länkar till de samtalen nedan.

Vårt eget arrangemang som ägde rum den 29/7, som en del av Kultur i Almedalens program, hade titeln ”Hur ska politiken försvara den konstnärliga friheten?”. Inför ett fullsatt Länsteatern i Visby diskuterade vi de aktuella hoten mot den konstnärliga friheten och möjliga sätt att försvara den med riksdagsledamöterna Amanda Lind (MP) och Anna Starbrink (L), Sebastian Jaktling (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lund, samt vår ordförande Sara Edström. Samtalet modererades av vår kulturpolitiske strateg Jon Brunberg. Samtalet kan ses på YouTube.

Hur ska politiken försvara den konstnärliga friheten? Samtal i almedalen 2023
Hur ska politiken försvara den konstnärliga friheten? Samtal i almedalen 2023

Vår lokala förening Konstnärernas Riksorganisation Gotland arrangerade ett samtal om konstens infrastruktur på Gotland som hölls på Grafikverkstadens lummiga innergård den 27/6 och modererades av den Konstnärernas Riksorganisation Gotlands ordförande Petter Hellsing. Samtalet kretsade bland annat kring det prekära läget för konstens infrastruktur på ön och hur kan samtidskonsten vara en kraft i den pågående samhällsförändringen. Deltog gjorde representanter från både insitutioner, regionen, organsationer och det fria konstlivet, bl.a. Paola Ciliberto, chef för kulturenheten Region Gotland, vår ordförande Sara Edström, Bildkonstnär, Helena Selder, verksamhetsledare Baltic Art Center, Armin Scholler, Konstutvecklare på Region Gotland, Jenny Lundahl, Omställningskultur Gotland, Angelica Blomhage, verksamhetsansvarig för Gotlands Konstmuseum, samt konstnärerna Dirte Jörgensen och Madeleine Jacobsson.

Samtal av KRO Gotland på Grafikverkstaden i Visby den 27/6 2023
Samtal av KRO Gotland på Grafikverkstaden i Visby den 27/6 2023

Petter Hellsing deltog också i ett samtal om förutsättningar för kultur och bildning, framför allt från ett lokalt perspektiv som arrangerades av Koalition för kulturdebatt som är ett nätverk som sammankallas av Arena Idé där vi är medlemmar. Samtalet ”Kulturens tunna väv” samlade en panel som förutom Hellsing också bestod av av Andreas Johansson Heinö, förläggare Timbro, Anna Ekström, ordförande för RIO/Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Umeå Universitet och ABF Stockholm, Charly Wassberg Borbos, verksamhetsutvecklare på Riksteatern i Hallunda, Anna Norberg, platsansvarig och projektkoordinator, Baltic Art Center. Samtalet kan höras på Soundcloud. Samtalet modererades av Jesper Bengtsson, chefredaktör Dagens Arena. Hör samtalet på Soundcloud.

De kulturpolitiska frågorna hade en mer framträdande plats under årets Almedalsvecka och inte minst frågan om den konstnärliga friheten och armlängds avstånd diskuterades på flera håll. Detta uppmärksammades av till exempel Dagens Nyheter i en artikel med rubriken ”Kulturen i centrum under Almedalsveckan”. https://www.dn.se/kultur/kulturen-i-centrum-under-almedalsveckan/


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!