Manifestation till stöd för hotade konstnärer och författare

18 februari 2015

Den 14 februari arrangerades en manifestation för stöd till hotade konstnärer och författare på Kulturhuset i Stockholm. Hoten riktas idag inte bara mot samhällskroppen – utan också mot författare, poeter och konstnärer.


Ofta mot de som ger uttryck för sin åsikt i offentligheten. Hoten kommer i många former: mejl, kommentarer, telefonsamtal, hembesök, brev och hembesök. Men också vandalisering av utställningar och till och med misshandel. Alla hoten har dock samma uppsåt: att tysta. Att plantera rädsla, att skrämma till tystnad och självcensur. Att tysta röster när de behövs som mest.

Videoklipp 1: Kort om bakgrunden till initiativet: Anders Rydell, Gunnar Ardelius, Ola Larsmo. Författare och konstnärer berättar om sina upplevelser: Anna-Lena Lodenius, Dror Feiler

Videoklipp 2: Författare och konstnärer berättar om sina upplevelser: Dror Feiler, Alexandra Pascalidou, Makode Linde, Elisabeth Ohlson Wallin, Henrik Arnstad.

Videoklipp 3: Författare och konstnärer berättar om sina upplevelser: Henrik Arnstad. Björn Wiman, kulturchef på DN.

Videoklipp 4: Panelsamtal med Heléne Lööw, Henrik Arnstad, Anders Rydell. Moderator Gunnar Ardelius.

Tyvärr tog kamerabatteriet slut. Därför är inte kulturministerns anförande med och inte inledningen av panelsamtalet med Heléne Lööw, Henrik Arnstad, Anders Rydell i klipp fyra.

Syftet med hoten är att tysta några av samhällets viktigaste opinionsgrupper. Detta är något som vi aldrig kan acceptera.

Manifestationen arrangeradess av Konstnäreras Riksorganisation (KRO, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Sveriges Författarförbund (SFF) och Svenska PEN

Tillsammans kommer också KRO/KIF, SFF och Svenska PEN initiera en gemensam handlingsplan för att utreda hur de allt allvarligare hoten mot yttrandefriheten ska bemötas.

Manifestationen arrangerades av Konstnärernas Riksorganisation (KRO, Svenska PEN, Sveriges Författarförbund och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) på Kulturhuset i Stockholm den 14 februari 2015.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!