85.jpg

Ny digital valordning inom Konstnärernas Riksorganisation

18 juni 2018

På Konstnärernas Riksorganisations senaste Riksmöte beslutades om ett nytt system för att utse de medlemmar som har rösträtt på Riksmötet - organisationens högst beslutande instans. Det innebär att medlemmarna röstar fram de sammanlagt 40 personer som ingår i Fullmäktige och som därmed har rösträtt på Riksmötet.


Efter sommaren kommer du kunna nominera kandidater och senare rösta på den du anser skulle representera dina åsikter på bästa sätt. Förändringen gör det lättare att föreslå och välja de medlemmar som genom sina beslut och inlägg på Riksmötet 2021 lägger grunden för bild- och formkonstnärernas villkor i framtiden och stärker på så sätt vår föreningsdemokrati.

Så här funkar det:

Fullmäktige företräder medlemmarna på Riksmötet. Det finns totalt 40 fullmäktigemandat, fördelat på fem valområden. Fullmäktige har ensam beslutsrätt under Riksmötet där bland annat ny riksstyrelse väljs. 

1) Alla medlemmar har möjlighet att nominera

Mellan den 1-30 september har du möjlighet att nominera medlemmar från hela landet som kandidater till fullmäktigevalet. Nominering sker via ett digitalt formulär där de nominerades för- och efternamn och e-postadress ska uppges. Du kan beställa en nomineringsblankett om du föredrar att skicka in dina nomineringar med post.

2) Valberedningen upprättar röstlistor

Riksvalberedningen sammanställer nomineringarna och senast den 10 december offentliggörs röstlistor för respektive valområde. Valberedningen ska på varje röstlista förorda lika många kandidater (ordinarie och ersättare) som det finns fullmäktigemandat inom valområdet. På röstlistan kommer kandidatens kön, ålder, yrkestitel, kommun samt eventuella förtroendeuppdrag inom organisationen framgå.

3) Alla medlemmar har möjlighet att rösta 

Mellan den 10 – 31 januari har du möjlighet att rösta fram Fullmäktige via ett digitalt formulär. Du kan endast rösta på kandidater i ditt eget valområde, så många som det finns valbara fullmäktigemandat i valområdet. Du kan beställa en röstningsblankett om du föredrar att skicka in dina röster med post.

4) Valberedningen offentliggör valresultatet

Senast den 28 februari ska valresultatet och de som valts till Fullmäktige kallas till Riksmötet 2021

Bild licensierad genom FreePik.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!