AFW_statue_medlitenlogga

Ny plattform samlar in upplevda begränsningar av den konstnärliga friheten

15 mars 2023

Den konstnärliga friheten har sin grund i yttrandefriheten och är en förutsättning för skapandet av fri konst. Att värna den konstnärliga friheten är ett av Konstnärernas Riksorganisations viktigaste uppdrag och blir en allt viktigare fråga att bevaka. Konstnärernas Riksorganisation startar därför plattformen Artistic Freedom Watch som vänder sig till professionella bild- och formkonstnärer och andra yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet i Sverige.


Konstnärernas Riksorganisation lanserar den 15 mars webbplattformen Artistic Freedom Watch där bild- och formkonstnärer kan rapportera om händelser som de upplever strider mot yttrandefriheten, principen om armlängds avstånd, är diskriminerande eller på annat sätt begränsar deras konstnärliga frihet.

Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation:

– Den konstnärliga friheten hotas i dag från flera håll. Många konstnärer som gestaltar företeelser i samhället och utmanar normer lever under ständiga hot. Vi ser också en oroväckande trend där politiker i högre grad styr över konstens innehåll och sätter principen om en armlängds avstånd ur spel. Det är inte bara ett hot mot den fria konsten utan också mot demokratin.

Konstnärernas Riksorganisation vill med detta initiativ få en tydligare bild av vilka begränsningar som professionella aktörer inom bild- och formkonstområdet upplever och var de uppstår. Syftet är inte att driva processer utan att fortlöpande samla in information, ta fram rapporter och skapa underlag för att värna den konstnärliga friheten.

Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation:

– Yttrandefriheten omfattar också konst och andra uttryck vars innehåll kan vara provokativa, kränkande, chockerarande eller något som stör staten eller någon del av befolkningen.

Plattformen hittar du på artisticfreedomwatch.se.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!