screenshot_2015-12-25_11.07.24.png

Ny polisgrupp tar sig an konstbrott

16 februari 2016

Arbetet med att utreda brott kopplade till kulturarv har inte varit högprioriterad inom polismyndigheten i sverige. Men nu hoppas polisen kunna förändra detta och håller därför på att bilda en ny arbetsgrupp för utredare som ska ta sig an allt från konststölder till frågor som rör immaterialrätt och grova jaktbrott.


Illegal handel med kulturarvsföremål är ett stort problem som omsätter miljarder kronor på den globala marknaden. I Sverige faller utredningen av brott som gäller kulturarvet ofta hamnat mellan stolarna. För två år sedan fick polisintendent Kenneth Mandergrehn, som har ett stort intresse för kultur, i uppdrag av sin arbetsgivare att samla sina erfarenheter i en bok. Kulturarvsbrott och konstförfalskning – en beskrivning av en brottslighet som berör alla blev en handbok för både poliser samt kyrko­ och museipersonal. I samband med publiceringen av boken, hoppades Mandergrehn att man inför 2015 skulle upprätta en nationell samordning för den här typen av brott. Nu håller hans önskan på att bli verklighet.
– Man kommer att anställa ett 15­tal personer som ska jobba med den här typen av brott, berättar Kenneth Mandergrehn.

Enligt Maria Ellior, samordnare vid nationella operativa avdelningen, NOA, innebär det nya arbetssättet att polisens arbete med den här typen av brott kommer att underlättas.
–Tanken är att polisen ska bli effektivare och att det finns en utpekad kontaktperson som man lätt ska kunna ta kontakt med, säger hon.

Ännu är ramarna för hur gruppen ska arbeta inte fastställda.
–Vi vet inte hur det kommer att utvecklas, men tanken är att gruppen ska utreda kulturarvsbrott i första hand. Vi får bygga upp det successivt, säger Maria Ellior.

Den nya gruppen kommer i sin tur att bestå av mindre grupper med några utredare specialiserade på till exempel konststölder, immaterialrätt, plundrade konstföremål som kommer in på den svenska konstmarknaden och så vidare.

Den vanligaste typen av kulturarvsbrott är, enligt Kenneth Mandergrehn, stölder från hembygdsföreningar och kyrkor runt om i landet.
–Utredning av den här typen av brott har tidigare legat ute på myndigheterna runt om i landet, med ett inte alltför gott resultat. Det här är ett område som man inte tar så allvarligt på, säger han. Han tror att det beror på okunskap.
– Det handlar nog om att man inte kan och att man inte förstår värdena. Alla poliser är inte intresserade av historia och av kommande generationer, utan tycker att det är mer spännande att utreda narkotikabrott.

I och med tillsättandet av den nya arbetsgruppen kommer också en aktuell typ av brott upp på agendan. Det handlar om plundring av konst från till exempel Syrien. Polisen misstänker att det finns plundrade konstföremål på den svenska konstmarknaden.
–Det finns ett problem med konst som stulits av IS. Kulturdepartementet ser det som ett riktigt stort problem, och Unesco är av samma åsikt. Jag har träffat dem och pratat med dem. Det råder inget tvivel om att det finns grejer här. Men jag har inget konkret exempel, inga saker som ligger på skrivbordet så att säga. Det handlar främst om mindre konstföremål som kan finnas på den svenska marknaden, däribland ädelmetaller och manuskript. 

Kenneth Mandergrehn hoppas att man rekryterar poliser med antingen kunskap eller intresse för frågorna.
– Det vore bra att få in personer som förstår vad det handlar om och som kan prata med experterna på området. Man kommer ju att behöva samarbeta med museerna och auktionshusen. Tidigare har den här typen av ärenden inte varit de första man tagit tag i när man kommit till jobbet på morgonen, men nu är förhoppningen att man kan skicka ärendet till den här gruppen istället.

JULIA PILEBY


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!