City Horses

Öppet brev till ATG

12 juni 2024

Konstnärernas Riksorganisation och Fackförbundet Scen & Film har idag den 12 juni skickat ett öppet brev till ATG:s ledning och styrelse med anledning av att ATG med kampanjen ”Hästen i dig” producerat en film som har uppenbara likheter med konstverket City Horses.


Stockholm 12 juni 2024

Till den det berör,

Verket City Horses av konstnären Helena Byström och koreografen Anna Källblad har sedan 2017 framförts i stadsmiljöer i hela världen. I oktober 2023 blev de kontaktade av ett produktionsbolag som uttryckte uppskattning för deras verk, och just därför hörde av sig för ett samarbete, men kontakten togs inte vidare.

Under våren 2024 släpper ATG sin kampanj “Släpp fram hästen i dig” med en film producerad av samma produktionsbolag som några månader tidigare tagit kontakt med skaparna av City Horses. Filmen har uppenbara likheter med verket City Horses.

Varken Helena Byström eller Anna Källblad har gett någon form av samtycke till att deras koreografiska verk ska få användas vidare. Men när de uppmärksammar ATG på intrånget och ber att filmen plockas ner får de till svar att ATG bestrider invändningarna fullt ut och påstår att verket City Horses inte skulle röra sig om någon enhetlig koreografi eller verk överhuvudtaget. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att rörelserna är koreograferade, och kunniga inom koreografi har, både i Sverige och internationellt, hyllat särskilt de koreografiska kvaliteterna i verket.

ATG säger sig inte ha känt till verket City Horses förrän de blivit kontaktade av upphovspersonerna, och hävdar att de inte har känt till att produktionsbolaget haft ett annat konstnärligt verk som förlaga. Detta kan kraftigt ifrågasättas i ljuset av kontakten mellan konstnärerna och produktionsbolaget som beskrivet ovan. Oaktat detta är det ändå förvånande och anmärkningsvärt att ATG inte tar sitt ansvar för den uppkomna situationen när de blir uppmärksammade på sakförhållandena.

Enligt uppgifter på ATG:s hemsida är ATG ett spelbolag som inte vill vara som alla andra. ATG uttrycker att de vill vara måna om hållbara relationer och ett schysst uppförande. Vi som skriver det här brevet företräder yrkesverksamma konstnärer som alla månar om hållbara relationer och ett schysst uppförande, men de flesta står ensamma i situationer som denna. Konstnärernas kapital, varumärke och investeringar är deras verk, deras konstnärliga processer och deras idéer. Bara det att det sker en förväxling mellan City Horses och ATG:s reklamfilm gör att konstnärerna påverkas i sin verksamhet. Vi anser att det är oschysst och oetiskt av ATG att exploatera den svagare parten genom att för egen vinning utnyttja det värde som finns i ett mödosamt skapat och uppmärksammat nydanande verk.

Agerandet gynnar knappast en hållbar relation till yrkesverksamma konstnärer, utan påvisar snarare ett beteende där man inte tar hänsyn till den enskilde konstnärens rätt till sitt eget verk och dennes rätt att besluta om, och i så fall var, när och hur sådant verk nyttjas eller bearbetas, samt en rätt att få skälig ersättning och kreditering om ett verk nyttjas eller bearbetas.

Vi förväntar oss att ATG respekterar konstnärerna och deras verksamhet samt den konstnärliga integriteten. Vi förväntar oss att ATG gör det rätta genom att erkänna det som skett, ta kontakt med de enskilda konstnärerna för att reda ut situationen och att man plockar ner filmen. Konstnärerna överväger nu om de ska gå vidare rättsligt.


Sara Edström, Ordförande, Konstnärernas Riksorganisation

Simon Norrthon, Förbundsordförande Fackförbundet Scen & Film


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!