m.jpg

Politik och konst efter breddgraderna 62-63

28 november 2018

Den 15 november hölls ännu ett evenemang i regi av NorthCultitude 62/63,och KKV-Härnösand med fokus på konstpolitik och konst av kulturskapare efter 62/63:e breddgraden.


Dagen inleddes med Härnösand kommuns återkommande kulturluncher med deltagare från kulturlivet i området. Här presenterades också dagens fortsatta aktiviteter där Linda Norlander Frisk samtalade med Andreas Brännlund och Staffan Westerlund. Vi fick ett smakprov från två artister som ingår i NC 62/63:s nätverk, Vera Kondrateva från Lyantor i västra Sibirien och Kristian Blak från Färöarna.

Eftermiddagens tema "Konstnär - vart du än bor" fortsatte med tre föredrag. Staffan Westerlund från KKV Härnösand föredrog en demografisk rapport från Konstnärsnämnden, Pontus Björkman från Konstnärernas Riksorganisation föreläste om konstnärernas ekonomiska villkor och hur kommuner kan stärka sin konstpolitik och John Rasimus, konstnär verksam i Falun berättade om sina egna erfarenheter om att vara konstnär och dessutom driva ett lokalt galleri, "Se konst".

Alviola Ämting genomförde en performance för deltagarna innan kaffet. Sedan hölls ett panelsamtal kring huvudfrågan "hur konstnärer ska kunna leva på sitt arbete”. Här deltog förutom föredragshållarna Pontus och John även Linda Nordlander Frisk, konstintendent vid Härnösands Konsthall, Maria Sundström, konstansvarig Länsmuseet, Amanda Lind, partisekreterare MP och Jan Sahlén (S), kommunalråd Kramfors.

En performance genomfördes sedan utomhus av konstnärerna Björn Ola Lind och Sandra Berg Mozard på torget med efterföljande mingel i konsthallen. Under kvällen genomförde sedan North Cultitude en musikalisk exposé i regi av Andreas Brännlund med deltagare längs den 62a och 63e breddgraden. Artister från fyra länder var representerade och det blev en oförglömlig musikalisk kväll där varje beskrivning i ord, så här efteråt, bara kan bli futtig.

Det här var ett exempel på vad som händer när kulturarbetare möts, som är det egentliga syftet med North Cultitude 62/63. Kontaktnätet över breddgraderna växer. Nu är 33 procent av 62a och 63e breddgradens cirkel täckt. Fortsättning följer...

Staffan Westerlund
medlem i Konstnärernas Riksorganisation ordförande för KKV-Härnösand

Bilder: Toppbilden är verket av Sandra Berg Mozard på Härnösands Konsthall. Bilderna nedan är från den musikaliska exposén North Cultitude på Hernö bryggeri. FOTO: de två översta bilderna av Irene DM. Den understa av Andreas Brännlund. 

Evenemanget möjliggjordes genom ekonomiskt stöd från Region Västernorrland, Härnösands Kommun, Region Jämtland Härjedalen, Österbotten och Tröndlag Fylkeskommune samt Nordiska Ministerrådet.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!