2_IAA-Europe-GA-23

Rapport från den 17:e generalförsamlingen för IAA Europe

24 oktober 2023

En kort rapport från den 17:e generalförsamlingen för International Association of Art/Europe (IAA Europe) ägde rum i Belgrad, Serbien den 17-21 oktober 2023, av Sofia de la Fuente.


Den 17:e generalförsamlingen för International Association of Art/Europe (IAA Europe) ägde rum i Belgrad, Serbien den 19 oktober. The Association for Artists’ in Serbia, ULUS, var också värd för symposiet "Art and Robots - The future of artists’ labor in the context of technological developments" den 18 oktober med talare från Finland, Serbien, Tyskland och Storbritannien.

Generalförsamlingen hölls i en anda av dialog, inkludering och gemenskap där Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation, deltog i sin roll som vice ordförande för IAA Europe.

Sofia de la Fuente, också från Konstnärernas Riksorganisation, rapporterade om de senaste aktiviteterna som koordinator för IAA Europe inom IAA World. Med ansökningskriterierna uppfyllda, kommer Association of Visual Artists' in Portugal (AAVP) att rekommenderas som ny medlem i IAA. IAA Europes koordinator presenterade också den världsexekutivkommitté som valdes i februari 2023, i Istanbul. Kwangsoo Lee (Korea), vald president för IAA World, kom till församlingen i Belgrad. Besöket innebar ett utmärkt tillfälle att förstärka planerna för påverkansarbete för konstnärerna på global nivå i samordning med andra närvarande medlemmar av världsexekutivkommittén.

IAA Europe, General Assembley 2023. Mötesordförandena Thomas Weis från IGBK (Tyska konstnärsorganisationen) och Sofia de la Fuente från Konstnärernas Riksorganisation

Mötesordförandena Thomas Weis från IGBK (Tyska konstnärsorganisationen) och Sofia de la Fuente från Konstnärernas Riksorganisation

In English:

Report from the 17th General Assembly of IAA Europe

Belgrad, October 17-21, 2023, by Sofia de la Fuente

The 17th General Assembly for International Association of Art/Europe (IAA Europe) took place in Belgrade, Serbia on October 19. The association of artists in Serbia, ULUS, also hosted the symposium ”Art and Robots - The future of artists’ labour in the context of technological developments” on October 18 with speakers from Finland, Serbia, Germany and UK.

The General Assembly was held in a spirit of dialouge, inclusion and community and Sara Edström, president of the Swedish Association of Artists’, partcipated in her role as vice-president of IAA Europe.

Sofia de la Fuente, also from the Swedish Association of Artists’, reported the lastest activities as coordinator of IAA Europe within IAA World. With the proper inquieries now completed, The Association of Visual Artists’ in Portugal (AAVP) will be recommended the become a new member in IAA. The coordinator of Europe presented as well, the world executive committee elected in februari 2023, in Istanbul. Kwangsoo Lee (Korea), elected president of IAA World came to the assembly in Belgrade. This was an excellent opportunity to reinforce the plans for advocacy work for the artists on a global level in coordination with other present members of the world executive committe.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!