Rapport från Riksmötet 2021

4 maj 2021

Konstnärernas Riksorganisations Riksmöte genomfördes de 24 april, och kommer att gå till historien som det första digitala Riksmötet i organisationens 80-åriga liv.


Vi samlades ca 55 deltagare, 40 av dessa är de medlemmar som blivit valda av er andra att representera er i Fullmäktige. Stort tack till er alla som deltog i diskussioner och beslut. Vi som blivit omvalda och nyvalda att sitta i styrelsen och de olika nämnderna tackar för förtroendet och lovar att vi ska göra vårt bästa för att verka för bild- och formkonstnärernas villkor nu och framöver. 

På Riksmötet presenterade vi årsberättelserna för Konstnärernas Riksorganisation och Aktiebolaget Svensk Konstnärsservice för åren 2019 och 2020, och de kunde läggas till handlingarna. Vi presenterade även verksamhetsberättelserna för de två gångna åren, och mycket har naturligtvis handlat om hur vi bedrivit coronakrishanteringen. 

Organisationen har lyckats arbeta effektivt och framåtsyftande trots att vi från en dag till en annan inte bara behövde hitta helt nya rutiner för vårt arbete, men också såklart hantera denna kris som gett såna enorma konsekvenser för vår bransch och för er bild- och formkonstnärer. Inte bara i er roll som skapande människor utan också såklart som medmänniskor, som syskon, barn, föräldrar, vänner, kollegor, som småföretagare, pensionärer, kombinatörer och allt vad vi ju är i våra komplexiteter. 

I verksamhetsplanen för 2021 och visionerna för 2022 och framåt presenterade vi de breda linjerna för vårt fortsatta arbete.

Förutom vårt vanliga, långsiktiga, sega påverkansarbete vad gäller MU-avtalet, 1%-regeln, avtal/villkor vid gestaltnings- och formgivningsuppdrag, armlängds avstånd mm så ser vi några viktiga saker att bevaka under 2021 och framåt:

-Kulturdepartementets kulturpolitiska strategi som presenterades nyligen och som är ett svar på den stora konstnärspolitiska utredningen som kom 2018. 

-Återstartsutredningen. Här har vi kommit med inspel och vi följer upp vad utredningen presenterar.

-Bevaka och analysera hur de olika stöden, inte minst coronastöden, faller ut och vilka konsekvenser det får för våra medlemmar och branschen i stort. 

-Uppföljning av praxis med inställda arrangemang och brustna avtal. 

 

Under 2021 är det också några viktiga frågor som rör våra upphovsrättsliga ersättningar

-DSM-direktivet 

DSM står för ”Digital Single Market”. Det är ett direktiv som syftar till att underlätta en gemensam inre marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. Här arbetar vi gemensamt med KLYS för att säkerställa vettiga villkor för bildskaparna. 

-PKE-utredningen 

Den nuvarande privatkopieringsersättningen har sedan flera år blivit omodern. I den pågående PKE-utredningen arbetar vi för att även bild ska ingå (nu handlar det mest om rörlig bild och musik) vilket kommer att ge nya möjligheter till ersättning för bildskapare. 

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!