17-09-14_alicebahkuhnke_presenterar_satsningar_friakonsten_vintervikensateljeer_haraldmodins_konst_bakgrunden_fotopontusbjorkman.jpg

Regeringen satsar på den fria konsten

14 september 2017

I Vintervikens ateljéer presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke (14/9) budgetsatsningar på 115 miljoner kronor för den fria konsten. Bland satsningarna finns 60 miljoner kronor på höjd visningsersättning och stipendier som fördelas av Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond.


Dessutom går 10 miljoner till konstnärlig gestaltning och 12 miljoner till fria aktörer inom bild- och formkonsten och för att finansiera MU-avtalet. Alla anslagen är permanenta.

– Bild- och formkonstnärskollektivet har under en längre tid varit eftersatt. Inte minst har deras intresseorganisationer lyft vikten av att göra de här investeringarna. Så efter många goda underlag, möten och diskussioner så tog vi chansen att prioritera just bild- och formkonstnärskollektivet, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke till Sveriges Radio.

– Det här är nödvändiga och viktiga satsningar av regeringen.  Visningsersättningen, stödet till det fria konstlivet, MU-avtalet och satsningen på den offentliga konsten leder till att ny konst skapas och möjliggör för fler konstnärer att ägna sig åt konsten och utveckla sina konstnärskap. Det är bra både för de som skapar verken och för alla som tar del av dem i våra offentliga livsmiljöer, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation.

Visningsersättningen, som betalas ut i form av stipendier från Konstnärsnämnden och individuell visningsersättning av Bildupphovsrätt i Sverige, är en ersättning till bild- och formkonstnärer för att deras konstverk visas i offentliga miljöer. Den kan liknas vid den ersättning som författare får när deras verk lånas ut gratis på biblioteken.

– Det är bra att det nu görs satsningar på visningsersättningen. Vi hoppas att kulturministern även ser till att konstnärerna får rätt att förhandla om sin visningsersättning, på samma sätt som andra yrkesgrupper förhandlar om sina villkor, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation.

Budgeten är ännu inte presenterad i detalj, så det går inte att utläsa hur mycket som går till stipendier för bild- och formkonstnärer (Konstnärsnämnden), höjd IV-ersättning (Bildupphovsrätt i Sverige), MU-avtalet och fria aktörer inom bild- och formkonsten (Kulturrådet).

– Det har varit hårt arbete med ett stort antal möten med kulturdepartementet, panelsamtal, debattartiklar och rapporter för att få förståelse för konstnärernas situation, vilket till slut har utmynnat i konkreta satsningar. Men nu återstår att reda ut hur mycket av satsningarna som verkligen går till bild- och formkonstnärerna, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

MU-avtalet är ett ramavtal som konstnärsorganisationerna ingick med staten 2008 i syfte att bild- och formkonstnärerna ska få skäliga villkor vid utställningar. En del av satsningen, oklart hur mycket, ska gå till att stärka Kulturrådets finansiering av MU-avtalet.

Kulturrådet har sammanställt siffror över hur arrangörer, främst länsmuseer, som får pengar via Kultursamverkansmodellen ersätter bild- och formkonstnärer. Den genomsnittliga ersättningen år 2016 var 7 670 kr. Av dessa var utställningsersättningen 5142 kr, dvs. ersättningen för visningen av verken. Medverkansersättningen (omkostnader och löner) uppgick till 2528 kr. Med vetskap om att en utställning ofta är flera månaders arbete för konstnären så kvarstår situationen att alla utom de som producerar innehållet till utställningarna får betalt för sin arbetstid.

– Satsningen på MU-avtalet är en viktig signal till offentliga utställningsarrangörer. Konstnärer ska ha skäliga ersättningar när de ställer ut, och även deras arbetstid ska ersättas. Nu har både regeringen och Västra Götalandsregionen stärkt finansieringen av MU-avtalet. Nu måste även arrangörer, regioner och kommuner prioritera konstnärers ersättningar vid utställningar, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation.

Text och foto: Pontus Björkman

Bildtext: Bilden är från Vintervikens Ateljeer, där AliceBahKuhnke presenterade satsningarna på den fria konsten. I bakgrunden konstverk av Harald Modin.

 

Här intervjuas Sanna Svedestedt Carboo av TT.

FAKTA konstnärers villkor

Konstnärsnämndens släppte en ny stor inkomstrapport i december 2016, Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation. Den visar att medianinkomsten för bild- och formkonstnärer är 13 000 kr i månaden före skatt. Det är drygt hälften (54 %) av resterande befolkningens medianlön och 72 procent av genomsnittet för alla konstnärliga yrkesgruppers.

Kulturrådet har sammanställt siffror över hur arrangörer, främst länsmuseer, som får pengar via Kultursamverkansmodellen ersätter bild- och formkonstnärer. Den genomsnittliga ersättningen år 2016 var 7 670 kr. Av dessa var utställningsersättningen 5142 kr, dvs ersättningen för visningen av verken. Medverkansersättningen (omkostnader och löner) uppgick till 2528 kr. Det tar flera månader att som konstnär producera en utställning.

Myndigheten för Kulturanalys visade i rapporten Museer 2013 att bara 28 procent av utställande konstnärer fick avtalsenliga ersättningar. Av de museer som betalade konstnärerna var den genomsnittliga ersättningen per utställning 14 000 kr. Slog man ut museernas totala ersättning på alla deltagande konstnärer, oavsett om de har fått ersättning eller inte, blev den genomsnittliga ersättningen 4 000 kr. Av svenska museers samlade kostnader gick 0,1 procent till ersättningar åt konstnärer.  


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!