Äntligen utreds nu konstnärers utestängning från trygghetssystemen!

19 oktober 2021

Sedan länge har vi i Konstnärernas Riksorganisation kämpat för att regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) måste anpassas för de speciella villkor som råder för konstnärer och andra kulturskapare. Därför är det mycket välkommet att regeringen nu tillsätter en utredning om att förstärka och förenkla SGI-skyddet och att göra det mer förutsebart.


Sedan länge har vi i Konstnärernas Riksorganisation kämpat för att regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) måste anpassas för de speciella villkor som råder för konstnärer och andra kulturskapare. Därför är det mycket välkommet att regeringen nu tillsätter en utredning om att förstärka och förenkla SGI-skyddet och att göra det mer förutsebart.

– Att konstnärer och kulturskapare i lägre grad tar del av de sociala trygghetssystemen är något vi kunnat se länge och pandemin har särskilt satt ljuset på de brister som finns. Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst blir därför ett viktigt steg i arbetet med att stärka konstnärers och kulturskapares villkor, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande.

Till utredare utses Calle Nathanson, VD för Folkets hus och parker. Nathanson har haft ett flertal styrelseuppdrag inom kultursektorn, bland annat som ordförande för TriArt Film, Tensta konsthall och Svensk biblioteksförening. Han har även tidigare arbetat som kulturdirektör på Region Uppsala. Uppdraget ska redovisas senast den 20 april 2023.

Vi tycker det är utmärkt att regeringen äntligen tar tag i denna fråga! Dagens regelverk gör att många konstnärer hamnar helt utanför trygghetssystemen. Det är en ohållbar situation som regeringen skyndsamt måste åtgärda.


Läs regeringens pressmeddelande
Se video från presskonferensen
Läs om vårt politiska arbete för förbättrade trygghetssystem för konstnärer


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!