sem_moderna.jpg

Samtal om konstnärlig frihet på Moderna Museet

22 oktober 2019

Konstnärernas Riksorganisation arrangerar tillsammans med Moderna Museet ett samtal om konstnärlig frihet. Ordförande Sara Edström inleder med ett anförande.


Söndagen den 10 november kl 14.00-16.00

Moderna Museet Auditoriet, plan 2 S

Fri entré, ingen föranmälan behövs.

Varför är det viktigt med samtidskonst i våra offentliga rum? Konsten och kulturens frihet är en av demokratins grundpelare, samtidigt har attacker mot konst- och kulturutövare ökat de senaste åren. Välkommen till ett panelsamtal med överintendent Gitte Ørskou, Sofia de la Fuente, konstnär, Olof Lavesson, tidigare kulturpolitiker och Elena Namli, professor i teologisk etik.

Hur ska tjänstepersoner och politiker förhålla sig till den fria konsten? Vi har sett flera exempel runt om i landet på sistone där konsten börjar att villkoras och den så kallade armlängds avstånd-principen frångåtts. Vad betyder opartiskhet och saklighet? Vad händer om vi inte är aktsamma om att konsten alltid ska vara fri? Vi ser i Europa och världen hur konsten kidnappats av politiska intressen. Hur stöttar vi vårt lands konstnärer och kulturskapare i de här nya politiska landskapen?

Medverkande

Inledning
Sara Edström ordförande för Konstnärernas riksorganisation.

Panel
Gitte Ørskou, överintendent, Moderna Museet.
Sofia de la Fuente, konstnär, Sölvesborg.
Olof Lavesson, tidigare ordförande för riksdagens kulturutskott och kulturpolitisk- samt hbtq-politisk talesperson för Nya moderaterna. Idag arbetar han i eget bolag.
Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet.

Moderatorer
Zandra Thuvesson, politisk sekreterare, Konstnärernas Riksorganisation.
John Peter Nilsson, kommunikativ museistrateg, Moderna Museet.

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!