Se vårt samtal om nya regler i upphovsrättslagen från årets Southern Swedish Design Days

28 maj 2023

Årets Southern Swedish Design Days i Malmö är nu slut, och om du inte kunde vara på plats kan ta del av Konstnärernas Riksorganisations inslag här.


Vid årsskiftet infördes nya regler i upphovsrättslagen som anger att en skälig ersättning ska utgå vid upplåtelser av  upphovsrätt. Bestämmelserna innebär att också äldre avtal och ersättningar också måste ses över. Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation, Christina Wainikka, docent i civilrätt och policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, samtalade under årets Southern Swedish Design Days med formgivaren Sara Torsson Szyber om vad de nya bestämmelserna kommer att medföra. Samtalet tar sin utgångspunkt i Konstnärernas Riksorganisations “Rekommendationer för Formgivningsuppdrag”.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!