Se inspelningen av de konstpolitiska debatterna!

5 september 2022


Den 1 september bjöd vi i Konstnärernas Riksorganisation in till en kväll med konstpolitiska debatter i Statens konstråds nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Nu kan du se inspelningen av hela samtalet här och på vår Vimeo-kanal.

Det blev en intensiv kväll när vi frågade ut politiker från de åtta riksdagspartier om deras syn på konstnärernas roll i samhället och deras politiska förslag och ståndpunkter om en rad frågor som är viktiga för bild- och formkonstnärerna.

Under en och en halv timma avhandlades allt från konstnärlig frihet, MU-avtalet och offentlig konst till regional konstnärspolitik och produktionsplatser. Ett stort tack till debattörerna Nina Andersson (S), Kristina Axén Olin (M), Amanda Lind (MP), Angelika Bengtsson (SD), Anna Starbrink (L), Catarina Deremar (C), Vasiliki Tsouplaki (V) och Nike Örbrink (KD/KDU).

Ett stort tack till Statens konstråd för värdskapet och för att vi fick äran att bli det första publika eventet i deras nya lokaler på Skeppsholmen och till Performing Pictures för videoproduktion.

Vi fick några bra svar och utfästelser från politikerna som vi självklart kommer följa upp. Men vi tar inget för givet. Ärmarna är uppkavlade och vi fortsätter vårt enträgna arbete för att förbättra bild- och formkonstnärernas villkor.

Teman och deltagare:

Debatt nr 1:
Konstnärernas villkor och övergripande kulturpolitiska frågor
Nina Andersson (S) och Kristina Axén Olin (M)

Debatt nr 2:
Konstnärlig frihet och offentlig konst
Angelika Bengtsson (SD), Amanda Lind (MP) och Anna Starbrink (L)

Debatt nr 3:
Regional kulturpolitik och infrastruktur för konstnärlig verksamhet
Catarina Deremar (C), Vasiliki Tsouplaki (V) och Nike Örbrink (KD)

Moderatorer
Sara Edström, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation
Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!