Skenbröllop och debatt om kulturpolitik med EU-valskandidater på World Art Day 2014

21 mars 2014

Tunga EU-kandidater vill se ökade satsningar på kulturen inom EU. Politikerna från FP, MP, S och V stödjer förslaget att 0,5 procent av EU:s totala budget borde läggas på direktstöd till konst och kultur. Det skulle kunna innebära en kraftig höjning av nuvarande budget till kulturskapare.


Politikerna gav flera oväntade besked om konsten på dess födelsedag, World Art Day. Det framkom under en kulturpolitisk debatt som hölls på Konstakademien i Stockholm igår. 

Idag går bara 0,07 procent av EU:s budget till direktstöd till konst och kultur, medan jordbruksstödet uppgår till 39 procent motsvarande 373 miljarder euro. 

- Låt en del av jordbrukspengarna istället gå till annan odling… kulturodling, sa Marita Ulvskog (S), EU-parlamentariker och f d kulturminister, och gav sig även in i debatten inför riksdagsvalet: 

- Det är viktigt med starka nationella kulturbudgetar, politiken ska bidra till att skapa goda förutsättningar för kulturen. Sverige borde absolut satsa minst en procent av statsbudgeten på kultur, sa Marita Ulvskog (S). 

Dror Feiler (V), Isabella Lövin (MP), Jasenko Selimovic (FP) och Marita Ulvskog (S) var dessutom alla positiva till att verka för att EU:s momsdirektiv möjliggör en konstmoms på sex procent, motsvarande bokmomsens sex procent. 

Dror Feiler (V), Isabella Lövin (MP) och Marita Ulvskog (S) var även positiva till att EU utarbetar en rekommendation om enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer och kunde tänka sig att föra upp frågan om ett europeiskt utställningsavtal (MU-avtal) som syftar till att garantera konstnärer avtalsenliga arvoden vid utställningar. Jasenko Selimovic (FP) svarade ett halvt ja på dessa förslag, medan Arba Kokalari (M) var mer tveksam. 

Jasenko Selimovic (FP) hävdade flera gånger att kulturstödet måste professionaliseras och att kulturen ska bedömas av de som ha kompetens att göra det. Arba Kokalari (M) ville lätta de administrativa bördorna för kulturskaparna och underlätta den fria rörligheten. Dror Feiler (V) menade att konstnärerna är dåliga på att organisera sig och att det behövs fler kulturskapare i folkvalda forum. Isabella Lövin (MP) ansåg att EU borde stimulera de kulturella sektorerna mer, då kulturen är en konsumtion som tär lite på våra naturresurser. 

- Vi ska inte överlämna en värld till våra barn där de offentliga rummen består av reklamskyltar, sa Isabella Lövin. 

World Art Day firades med tårtor gjorda av konstnärerna Carolina Falkholt, Pontus Raud och Victor Marx. Falkholt arrangerade även ett skenbröllop där konsten och politiken giftes ihop med följande ceremoni. 

- Tager ni Sissela Nordling Blanco och Marita Ulvskog, som representanter för den politiska makten, konsten till er äkta hälft, att älska, stödja och respektera på armlängds avstånd så länge väljarna visar er sitt fortsatta förtroende? frågade vigselförrättare Dror Feiler.
- Ja, svarade Sissela Nordling Blanco, talesperson för F!.
- Ja, svarade Marita Ulvskog, EU-parlamentariker (S). 
- Och tager du, Carolina Falkholt, som representant för konsten, politiken till din äkta hälft. Att älska, påverka och kritisera på armlängds avstånd så länge orken och möjligheterna att skapa konst finns kvar?
- Ja, svarade Carolina Falkholt.

Här finns reportage och inspelningar av World Art Day, både kulturdebatten och skenbröllopet
SVT Kulturnyheternas reportage om World Art Day och skenbröllopet
SR Kulturnytts inslag om EU-kulturdebatten
GP:s reportage om World Art Day och skenbröllopet
Arbetarbladets reportage om World Art Day och skenbröllopet
Här finns en video med hela debatten (dålig kvalité) 
Här en video med Carolina Falkholts skenbröllop med Marita Ulvskog (S) och Sissela Nordling Blanco (F!)

SVT Kulturnyheternas reportage om World Art Day och skenbröllopet
SR Kulturnytts inslag om EU-kulturdebatten
GP:s reportage om World Art Day och skenbröllopet
Arbetarbladets reportage om World Art Day och skenbröllopet
Här finns en video med hela debatten (dålig kvalité) 
Här en video med Carolina Falkholts skenbröllop med Marita Ulvskog (S) och Sissela Nordling Blanco (F!)

Fakta om debatten 
Debatten "Vilken betydelse har konsten för EU och EU för konstnären?" och kalas med konsttårtor och performance arrangerades som en födelsedagsfest för konsten på Konstakademien i Stockholm söndag 13 april.

World Art Day infaller den 15 april och firas till minne av Leonardo da Vincis födelsedag. Dagen är utsedd till konstens födelsedag av International Association of Arts, som är en officiell partner till UNESCO. 

Arrangörer var Svenska International Association of Arts (IAA/KRO), tidningen Konstnären, Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare. 

Följande kandidater till EU-parlamentsvalet deltog:
- Marita Ulvskog (S), EU-parlamentariker och f d kulturminister
- Jasenko Selimovic (FP), statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag och regissör
- Isabella Lövin (MP), EU-parlamentariker och författare
- Dror Feiler (V), konstnär, musiker, aktivist
- Arba Kokalari (M), internationell sekreterare för MUF och gruppledare i Stockholm kulturnämnd

Moderatorer var Katarina Jönsson Norling, riksordförande KRO och ledamot i svenska IAA samt Anders Rydell, chefredaktör för Konstnären och författare till boken "Plundrarna". 

För mer information, kontakta
Katarina Jönsson Norling, katarina@kro.se, 076-827 76 00


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!