Skolan och skapandet i fokus på World Art Day 2015

17 april 2015

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) vill att konstnärer ska ges fler uppdrag i Skapande skolan och Per Bill (M), kulturpolitisk talesperson, är självkritisk över att de estetiska ämnena har prioriterats ned under alliansregeringen. Nu vill han se en omvärdering av moderaternas politik. Det är några av beskeden på WORLD ART DAY 2015 som i Stockholm hölls på Konstfack.


Årets firande av konstens födelsedag börjar med ett traditionsenligt tårtkalas. Malin Lindmark Vrijman och Mathieu Vrijman från konstnärskollektivet Kultivator och Saadia Hussain står för årets konsttårtor, och håller varsin inspirationsföreläsning på temat ”Att jobba konstnärligt i skolan”.

– Vi behöver skapa fler rum och möjligheter för unga människor efter en tid då politiken prioriterat bort skapandet och konsten. Nu går generationer miste om vad skapandet och konsten kan bidra med. Barnmakt handlar det om. Att kunna ta för sig, säger Saadia Hussain.

– Skapande i skolan handlar om få elever att börja tänka som medborgare, säger Mathieu Vrijman från konstnärskollektivet Kultivator.

Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet, talar på temat “Gör kultur någon skillnad?” och slår ett slag för konstens egenvärde, där ”konstens storhet kan vara att bryta igenom och störa, ja, bromsa livet”.

Panelsamtal

På temat ”Varför är humaniora och skapande viktigt i skolan? Vilka visioner och strategier finns för att stimulera kreativitet och skapande?” samtalar kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), Per Bill (M), kulturpolitisk talesperson, Malin Lindmark Vrijman från Kultivator, Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Konstnärers villkor och MU-avtalet

Tidigt i panelsamtalet (första halvan av panelsamtalet här, andra här) lyfter kulturminister Alice Bah Kuhnke att regeringen arbetar med en nationell handlingsplan för bild- och formkonstens villkor. Med tydligt patos lyfter hon MU-avtalet och konstnärers villkor:

– Jag blev oerhört förvånad när jag började som kulturminister och hörde om MU-avtalet, att inte ens offentliga myndigheter betalar för sig. Det här kan inte vara sant, tänkte jag, att inte ens staten sköter sig. Konstnärer ska få betalt för sitt arbete och kunna leva på sin konst. Men det visar ju också hur lågt bilden prioriteras i samhället.

Läroplan, stuprör och skapande

Moderator Katarina Jönsson Norling, riksordförande för KRO, läser ett stycke ur Läroplanen för grundskolan: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.”

– Det är hög tid att få bort stuprören mellan ämnena och få in bild och estetik i de andra skolämnena, menar Per Bill.

– Jag jobbar på en folkhögskola och där ges bildämnet och kreativiteten mer utrymme än i den traditionella skolan. Vi integrerar också skapandet i de andra ämnena. Vårt mål är mer inriktat på att eleverna ska bli samhällsmedborgare, säger Malin Lindmark Vrijman.
 

Siffran, ordet och bilden

Lars Strannegård analyserar orsaken till att de estetiska ämnena går kräftgång:

– Man kan tala om siffran, ordet och bilden. Mellan dessa finns en hierarki och i dagens samhälle styrs den tyvärr av möjligheten att mäta. Siffran är lätt att mäta. Och ordet mäter man t ex genom Pisa. Men bilden, den är svårare att mäta och se en absolut effekt av. Genom att mätbarheten är så viktig i samhället i dag blir det svårt för de estetiska ämnena. Man måste vara en eldsjäl för att driva bildens betydelse i skolan.  

Och när Jönsson Norling frågar om bilder ska kunna ses som ett eget språk och ges samma tyngd som ordet i skolan, då nickar hela panelen.

– Segregationen måste vi ta på allvar, säger Bah Kuhnke. Skillnaderna mellan olika skolor har aldrig varit större. Vi skapar ett samhälle som bygger på olikheter. Den utmaningen ska regeringen nu ta tag i. Vi har 3,5 år på oss, men det är en jätteskuta som ska vändas.

Estetiska ämnen på gymnasiet

Katarina Jönsson Norling frågar Per Bill, som suttit i utbildningsutskottet för moderaterna:  

– Varför valde ni att göra så att de estetiska ämnena inte är obligatoriska på gymnasiet?

– Många vill ha in olika ämnen som obligatoriska. Det här är en dragkamp. Men jag är inte säker på att det var ett bra beslut att ta bort de estetiska ämnena. Det här får vi omvärdera, svarar Bill.  

– Jag vill understryka vad Per Bill nyss sa, säger Bah Kuhnke. Regeringen kommer att lägga fram förslag om att återinföra estetiska ämnen som obligatoriska på gymnasiet och då hoppas jag att du Per, som ordförande i kulturutskottet, och jag kan ta den här kampen tillsammans.

– Man ska ha ett öppet sinne och se vilka reformer som blir bra. Nu finns det all anledning att fundera över de estetiska ämnenas och idrottens betydelse, säger Bill och fortsätter:

– Alliansen tog fram Skapande skola. Det är en reform som nuvarande regering bygger vidare på, det är vi mycket glada för.

Skapande skola

Jönsson Norling nämner Kulturanalys utvärdering av Skapande skola som visar en tydlig tendens att antalet konstnärer och fria grupper som anlitas minskar. Kulturministern svarar:

– Ja, det här vill vi förändra. Särskilt lokala konstnärer ska få ta mer plats i Skapande skola. Det är en av de uppgifter som vår arbetsgrupp nu jobbar med. En annan svaghet är att den är frivillig och då inte når ut till alla.

Konstnären Saadia Hussain tar ordet när diskussionen handlar om betygen:

– Jag tycker ni missar en sak, som handlar om duktighet och rädsla inför bedömningen. Alltför många unga tänker: ”Jag kan inte.” Därför är det inte vad som är fint eller fult som ska bedömas, utan själva ansträngningen.

Årets panelsamtal på World Art Day arrangerades av The International Association of Art (IAA)/Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Sveriges Konstföreningar, Supermarket, Konstfack, Statens Kulturråd.
 

Pontus Björkman

Programmet

WORLD ART DAY 2015
Kreativitet och skapande i framtidens skola

På vilket sätt är humaniora och de estetiska ämnena i skolan centrala för Sverige som kulturnation? Vad innebär de för elevernas studieresultat och deras förutsättningar att hitta fram till sin kreativitet och växa som människor? För ekonomin och jobben?

På World Art Day i Stockholm fokuserar vi på konstnären i skolan och hur kreativitet och skapande kan stimulera vår förmåga att se världen ur fler perspektiv.

Välkomna till tårtkalas och seminarium på konstens födelsedag!

Plats: Svarta havet, Konstfack, Telefonplan
Dag: onsdag 15 april
Tider: 16.15 – 19.00

Program
Kl 16.15: Dryck och konsttårta (en matig och en gräddig) av Kultivator och Saadia Hussain. Tårtcurator: Pontus Raud.

Kl 17.00: Inledning Michel Östlund, ordförande IAA/KRO

Inspirationsföreläsningar
“Gör kultur någon skillnad?” Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet
”Att jobba konstnärligt i skolan” Mathieu Vrijman och Malin Lindmark Vrijman från konstnärskollektivet Kultivator och konstnären Saadia Hussain

Kl 18: Panelsamtal

”Varför är humaniora och skapande viktigt i skolan? Vilka visioner och
strategier finns för att stimulera kreativitet och skapande? Vad vill regeringen och Moderaterna?”
Medverkar gör: kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), Per Bill (M), kulturpolitisk talesperson, Malin Lindmark Vrijman från konstnärskollektivet Kultivator, Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan och ledamot i Kulturrådets styrelse

Kl 19.00 Förhandsvisning av Supermarket och mingel
Moderator: Katarina Jönsson Norling, riksordförande KRO

Arrangörer: The International Association of Art (IAA)/Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Sveriges Konstföreningar, Supermarket, Konstfack, Statens Kulturråd


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!