Sök krisstöd senast 11 och 14 maj!

8 maj 2020

De krisstöd som riktas direkt till kulturområdet, de som nu fördelas via Konstnärsnämnden och Kulturrådet, har tyvärr höga trösklar för många. Men vi uppmanar er alla att söka!


Konstnärsnämnden har förlängt ansökningstiden till den 14 maj. Härifrån söker du om du drabbats av uteblivna intäkter på grund av att ett konstnärligt uppdrag ställts in. Överenskommelsen/avtalet ska kunna styrkas med t ex mejl, sms, skärmdump, kontrakt eller annat. Trots att bild- och formkonstnärer tillhör den grupp av konstnärer som kanske har svårast att styrka ett intäktsbortfall så uppmanar ändå Konstnärsnämnden att ni söker Krisstipendiet. Hittills har bara 30 % av ansökningarna kommit inom Bild och Form. Det är på tok för låg andel, vi vet ju att behovet är långt mycket större än så. Stödet omfattar dock inte potentiell utebliven försäljning, vilket är mycket problematiskt för alla er som lever på att sälja konst.

Från Kulturrådet söker du senast 11 maj om stöd för kulturevenemang som ställts in eller skjutits upp. Stödet kan sökas av arrangörer men också av konstnärligt verksam aktör som arbetat med eller skulle ha medverkat i ett kulturevenemang. Du kan söka stöd för intäktsbortfall eller merkostnader som direkt relaterar till det kulturella innehållet i de inställda evenemangen, så som försäljning av konstnärliga produkter. Kulturrådet hänvisar enskilda konstnärer att söka från Konstnärsnämnden. Vi vill uppmana dig i egenskap av arrangör av t ex Öppen Ateljé, en Konstrunda eller liknande att söka för intäktsbortfall. Om er ansökan avser gruppens inkomstbortfall kan EN av er söka bidrag för gruppens räkning.

Risken finns att stöden är för snävt formulerade, och att således för lite av de 500 miljonerna når ut till bild- och formkonstnärer. Därför är det så otroligt viktigt att ni söker och på så vis förhoppningsvis får del av stödet, och om inte annat blir det en tydlig, synlig, fingervisning att systemet måste rättas till och ytterligare åtgärder sättas in!

Ytterligare en pusselbit i regeringens stödinsatser för företagare som drabbats av coronakrisen har presenterats. Det är ett omställningsstöd som ger kompensation för intäktsbortfall. Men eftersom det krävs en årsomsättning på 250 000 kr samt att intäktsbortfallet på minst 30 % skett just i mars och april 2020 jfr med samma period 2019, så ser vi återigen hur bild- och formkonstnärerna faller utanför och hur få det är från våra grupper som kan söka detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!