fredrik

Stipendiat 2023: Fredrik Strid och skulpturprojektet Alla fåglar i Sverige

7 december 2023

Fredrik Strid tilldelas Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium 2023 för att färdigställa skulpturprojektet Alla fåglar i Sverige, där han undersöker naturromantik, nationell identitet och förgänglighet. Totalt 257 fåglar skulpteras i lera och gjuts sedan som stearinljus. Stipendiesumman är 50 000 kronor.


– Att göra en fågel är en omfattande och tidsödande process. Jag brukar jämföra det med fågelskådning, men i mitt fall en skulptural fågelskådning där kikaren är utbytt mot lera. Det är leran och den skulpturala processen som för mig nära fåglarna, säger Fredrik Strid.

Fredrik Strid bor och verkar i norra Uppland, där han också driver Persbo Studio med skulpturpark och residensverksamhet för konstnärer. Sedan 2018 arbetar han med projektet Alla fåglar i Sverige där han skulpturer Sveriges 257 fågelarter i naturlig skala. ”Ett tänkvärt, imponerande och angeläget projekt där alla fåglar modelleras i naturlig skala för att sedan gjutas i det förgängliga materialet stearin”, skriver juryn i sin motivering.

– Målet är att ha samlingen komplett till dess att den ska visas på Skissernas Museum i Lund i mars 2024. I dagsläget är det cirka 60 fåglar helt som återstår att producera och ett 30-tal som är under produktion.

Urvalet baseras på Svensk fågelatlas där fåglarnas population i Sverige speglas genom en omfattande inventering som gjordes runt millennieskiftet. De fåglar som är klassade som tillfälliga gäster är undantagna.

För att skapa en fågel skriver Fredrik Strid först ut en kopia av en illustration i Fågelguiden (Bonniers förlag), gärna en där lite rörelse återspeglas. Fågeln modelleras i lera i naturlig storlek och används sedan för att tillverka en gjutform i silikon med en kappa av gips. Formen tvättas ur noggrant och fylls sedan med smält stearin.

Gärdsmyg modellerad i lera. Foto: Fredrik Strid.
Gärdsmyg modellerad i lera. Foto: Fredrik Strid.

– När stearinet svalnat öppnar jag formen och tar ut fågeln. Jag gör en en sista retuschering, monterar veken och en etikett med fågelns svenska, engelska och vetenskapliga namn.

I genomsnitt tar processen två dagar per fågel (1,5 dag för de små och cirka tre för de större).

– För mig är det hela denna process som för mig närmare fågeln och den utgör det som jag kallar en ”skulptural fågelskådning”, alla steg är lika viktiga, säger Fredrik Strid.

– Stearinljus, som ju fåglarna är, fungerar som ett verktyg för ceremoniell tillägnad, ett minne eller vördnad inför något. Alla fåglar i Sverige kan fungera som en dedikation och ett slags monument över alla de fåglar som jag har kommit nära i arbetet med samlingen.

Vad betyder Lånestiftelsens stipendium för dig och för projektet?

– Först och främst så är jag fantastiskt glad och känner mig hedrad över att få detta, det är fantastiskt att få det stödet och bekräftelse av projektet som sådant. Nu i slutskeendet är stipendiet också väldigt värdefullt ekonomiskt eftersom det lättar mycket på det tryck som finns i budgeten. Jag får ett mer avslappnat förhållande när det gäller kostnader i slutfasen, vilket gör att jag kan fokusera på det arbete som fortfarande återstår att göra.

Bild från Fredrik Strids ateljé med både lerprototyper och färdiga skulpturer i stearin. Foto: Fredrik Strid
Bild från Fredrik Strids ateljé med både lerprototyper och färdiga skulpturer i stearin. Foto: Fredrik Strid

Skulpturprojektet kommer att premiärvisas i en separatutställning med titeln Making Nature på Skissernas Museum i Lund 21 mars till 22 september 2024.

– Utställningen är på många sätt fokuserad kring samlande. I detta fall relaterar till vad som händer med naturen när det lämnar själva naturen och går in i en samling på ett museum. I den museala inramningen dör kanske något medan något annat kommer till liv. Det är särskilt spännande att visa detta projekt just på Skissernas museum eftersom de ju arbetar fokuserat med de konstnärliga processerna i sin verksamhet. I utställningen kommer vi att blottlägga mycket av de handfasta processer som arbetet med Alla fåglar i Sverige har inneburit.

Bakgrunden till Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium är att kungen år 1965 tilldelade Konstnärernas Riksorganisation ett belopp för att organisationen skulle bygga upp en ”lånefond”, där konstnärer som behövde hjälp med finansieringen av kostnadskrävande konstnärliga arbeten skulle kunna beviljas lån. Efter en lång process lyckades Konstnärernas Riksorganisation år 2020 ändra i Lånestiftelsens stadgar för att dela ut stiftelsens medel i form av stipendier i stället för lån. Stiftelsen beslutade att med start 2022 dela ut stipendium à 50 000 kr så länge stiftelsens tillgångar räckte. 2023 års stipendium blir de sista.

2023 års jury bestod av konstnären Theodore Ågren från Sjuhärad och konsthantverkaren Åsa Lockner från Sörmland.

Fredrik intervjuades av Jenny Damberg.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!