Skärmbild 2023-06-20 095132

Utredningen om sjukpenninggrundande inkomst överlämnad till regeringen!

20 juni 2023


Idag, tisdagen den 20 juni, lämnade utredaren Calle Nathanson över utredningen "Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst” (SOU 2023:30) till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje vid en pressträff.

Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström har suttit med i utredningens referensgrupp för att säkerställa att bild- och formkonstnärernas villkor tas i beaktande så att vi äntligen kan få ett mer rättvist generellt trygghetssystem som även ger konstnärer och andra kulturskapare tillgång till trygghetsstystemen på samma villkor som andra medborgare.

Utredningen föreslår lösningar för kombinatörer, som innebär att vi ska kunna räkna samman våra olika sorters inkomster när vår sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas. (I nuvarande system kan du bara tillgodoräkna dig antingen din F-skatteinkomst eller din A-skatteinkomst).

Vi gläder oss också åt att utredningen föreslår att statliga stipendier ska bli SGI-grundande, något vi har arbetat för i många år. Vi hoppas att detta kommer att innebära viktiga och mycket välkomna förbättringar för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Nu fortsätter vårt arbete med att få regeringen att implementera utredningens förslag!

Läs mer:

Pressmeddelande från socialdepartementet
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/06/regeringen-har-tagit-emot-forslag-om-ett-nytt-regelverk-for-sjukpenninggrundande-inkomst/

Se pressträffen på regeringens YouTube-kanal

https://www.youtube.com/watch?v=f70Z2wIhfnw

Läs mer om utredningen här
sou.gov.se

KLYS pressmeddelande

https://www.mynewsdesk.com/se/klys/pressreleases/foerslag-om-social-trygghet-staerker-kulturen-i-grunden-3260434

Bild: skärmbild från Regeringskansliets youtube-kanal


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!