enkat_ul.png

Vi behöver dina synpunkter!

7 november 2017

Nu har Konstnärernas Riksorganisation skickat ut enkät via mail till alla medlemmar med frågor om upphandling av konstnärliga gestaltningsuppdrag och möjlighet att lämna synpunkter.


Enkäten är ett led i vårt arbete med att se över och utveckla våra rekommendationer och vårt processtöd i samband med upphandlingar.

Enkäten går snabbt att svara på och era svar är viktiga för oss. Håll utkik!

Har du inte fått enkäten? Maila oss på kro@kro.se


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!