Vi firar 80 år!

14 november 2017

I år fyller Konstnärernas Riksorganisation 80 år. Vi vill hylla och fira både vår organisation och alla konstnärer som genom årtionden verkat för att förbättra konstnärernas villkor.


Vi firar också att vi efter många decennier av samarbete med Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare nu fullt ut verkar inom en organisation. Vi är 3300 medlemmar som alla verkar på konstnärlig grund inom bild och formområdet. Att vi uppträder tillsammans som Konstnärernas Riksorganisation gör oss starkare och tydligare i vår strävan att förbättra förutsättningarna för konstnärligt arbete, där arbetsvillkoren är likartade oavsett uttrycksform.

Vi är stolta över det vår organisation har åstadkommit genom åren. Vi har tillsammans med andra skapat viktiga reformer som MU-avtalet, visningsrätten och följerätten. De senaste åren har vi medverkat till att kulturstiftelser skattebefriats och fristadssystemet utvidgats så att även vi bild- och formkonstnärer ingår. Den viktiga enprocentregeln från 1937 är fortfarande brännande aktuell, inte minst viktigt nu när det byggs för fullt på många håll i landet. Arbetet på lokal nivå har lett till ett stort antal kommunala och regionala beslut som ger oss bättre arbetsvillkor. Ett flertal kommuner och regioner svarar upp på våra medlemmars uppvaktningar, medborgarförslag och tidningsartiklar om satsningar på MU-avtal, enprocentregel och ateljéstöd.  Allt fler arrangörer vill följa MU-avtalet och även betala medverkansersättning. Efter förra valet fick vi en nationell handlingsplan för bild och formkonsten och i årets statsbudget kom den största satsningen på konstnärernas villkor på mycket länge. Ytterligare en god nyhet är att bild och form nu blir ett eget område inom kultursamverkansmodellen.

Och det behövs, som vi alla så väl känner till av egna erfarenheter. Att få yrkesmässigt rimliga villkor är inte lätt i vår bransch. Våra yrkesgrupper drabbas dessutom i stor utsträckning av hat och hot. Under hösten har #metoo-kampanjen kastat ljuset på sexuella trakasserier och diskriminering även inom konst och kulturvärlden. Låga inkomster, osäkra arbetsvillkor och avsaknaden av professionalism gör oss ännu mer utsatta som yrkesgrupp.

För det kommande valåret har vi redan fått upp konstnärernas frågor ordentligt på dagordningen. Men samtidigt som vi gläds åt framgångarna vet vi alla att det är mycket jobb kvar för bättre avtalsvillkor kring utställningar, offentliga gestaltningar, formgivningsuppdrag eller andra typer av uppdrag. Det är en stor utmaning att fortsätta skapa goda konstnärliga yrkesvillkor. Arbetet måste envist göras steg för steg, i dialog med branschens alla olika aktörer. Vi kan bara göra det tillsammans och vi behöver dig som medlem för att lyckas.

Katarina Jönsson Norling, bildkonstnär och riksordförande

Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och vice riksordförande

PS. Du kan själv eller med ett par kollegor vara med och påverka konstpolitiken i din kommun inför valet 2018. Lägg ett medborgarförslag eller gör en minivalkampanj. Här finns förslag på strategier och texter: kro.se/metodhandbok. DS.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!