Vi välkomnar regeringens satsningar på 500 miljoner kr till kulturen.

20 mars 2020

Vi vet att våra medlemsgrupper i mycket hög grad är egenföretagare och dessutom lever med ett svagt skydd i socialförsäkringssytemen.


Vi välkomnar regeringens satsningar på 500 miljoner kr till kulturen.

Regeringen presenterar ett åtgärdspaket på 500 miljoner kronor till en kulturbransch i akut ekonomisk kris.

Konstnärernas Riksorganisation välkomnar satsningarna som i detta skede i hög grad riktar sig till det fria kulturlivet, till egenföretagare och enskilda bild- och formkonstnärer, till föreningslivet och frilansare. Vi vet att våra medlemsgrupper i mycket hög grad är egenföretagare och dessutom lever med ett svagt skydd i socialförsäkringssytemen.

De tidigare satsningarna på stöd till näringslivet innehåller till viss del åtgärder som även kommer våra grupper till del, men inte i tillräckligt hög grad för att kompensera de akuta inkomstbortfallen för egenföretagare.

Vi fortsätter nu dialogen med regeringen tillsammans med KLYS och våra systerorganisationer från andra kulturområden för att hitta så bra former som möjligt för att detta akuta stöd ska komma drabbade bild- och formkonstnärer till del. Det är också viktigt att vi värnar konstens infrastruktur så att vi kommer att kunna ha en fortsatt stark konstscen även efter krisen. Läs mer här om våra samlade önskemål i krisen-

Denna kris har ju väldigt tydligt visat på hur viktig kulturen är i våra liv, men även blottlagt hur otroligt ekonomiskt sårbara vi är i ett samhälle som fortfarande 2020 inte lyckas erbjuda vettiga villkor till utövande konstnärer.

Det är glädjande att regeringen även signalerar att de är öppna för ytterligare insatser inom kort. Nu tar vi tag i det akuta läget, men håller samtidigt fokus på bild- och formkonstnärernas långsiktigt hållbara arbetssituation.

Sara Edström, Ordförande Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!