18-04-13_wad2018_vasilikitsouplaki_tarta_anabondzic_0.jpg

Viktiga utfästelser inför valet 2018 på World Art Day

13 april 2018

World Art Day firades under valåret 2018 med konstpolitiska samtal med företrädare för fyra partier och direktören för Konstnärsnämnden. Årets konsttårtor gjordes på temat #metoo och #konstnärligfrihet av Iryna Hauska och Ana Bondžić, engagerade i projektet Konsten att delta.


Toppbild: Vasiliki Tsouplaki (V) skär första biten i Ana Bondžić tårta 

Se de fem konstpolitiska samtalen här (youtube) med Per Olsson Fridh (MP), statssekreterare åt kulturminister Alice Bah Kuhnke
Olof Lavesson (M), ordf i riksdagens kulturutskott, Anna Söderbäck, direktör för myndigheten Konstnärsnämnden, Christer Nylander (L), gruppledare för Liberalerna i riksdagen, och Vasiliki Tsouplaki (V), kulturpolitiska talesperson.

Flera utfästelser inför valet 2018 gavs av företrädarna för Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande, var tydlig (se kort klipp här) med att den rödgröna regeringens budgetsatsningar som gjorts på bild- och formkonsten och konstnärernas villkor under mandatperioden kommer att finnas kvar om Moderaterna ingår i regeringen efter höstens val.  Christer Nylander (L), Liberalernas gruppledare i Riksdagen, höll med: 
   – Vi har inga förslag på att skära ned.

Per Olsson Fridh (MP), statssekreterare hos kulturminister Alice Bah Kuhnke, förtydligade sin syn på MU-avtalet: 
   – Scenkonstnär får betalt för repetitioner. Men en bildkonstnär får inte betalt. Det finns en orimlighet i detta. Här måste vi göra mycket mer innan det är bra. 

Även Vasiliki Tsouplaki (V), kulturpolitiska talesperson vill att konstnärernas villkor vid utställningar blir bättre:
   – Vi har ju ett jättefint konstmuseum i Västerås. Men jag blir förskräckt av att se ersättningsnivåerna. Betalas det offentliga ut pengar till en arrangör ska avtalet tillämpas. Vi får ta i med hårdhandskarna. 

I ett samtal med konstnären Peter Johansson berättade Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden, om myndighetens arbete och utmaningar. På frågan om den nya konstnärspolitiska utredningen ”Konstnär – oavsett villkor?” har förutsättningar att i grunden förändra de ekonomiska och sociala villkoren för bild- och formkonstnärerna, svarade hon:
   – Inga enskilda förslag i sig. Men de olika förslagen tillsammans kan bidra jättemycket för bild- och formkonstnärers förutsättningar. MU-avtalet ska stärkas och användas föreslås i utredningen och staten skriva in enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar i ägardirektiven till sina bolag. Eftersom vi har en byggboom i hela landet kan det göra stor skillnad och gestaltningsuppdrag är viktig del av många konstnärers inkomster. 

Här är en sammanställning över de politiska företrädarnas svar på sex ja/nej-frågor: 

Ja/nej-frågor

Per Olsson
Fridh (MP)

Olof Lavesson (M)

Christer
Nylander
(L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

1. Ska bild- och formkonstnärer få betalt för sin arbetstid när de skapar utställningar åt offentligt finansierade arrangörer?

Ja

Ja.

Ja

Ja

2. Ska staten anta  direktiv för enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar?

Det är eftersträvansvärt.

Ja, regeln ska gälla men flexibelt.

Ja. Regeln ska gälla.

Ja.

3. Enhetlig 6 procent moms på bild- och formkonst – precis som för teater och böcker?

Bör undersökas.

Ja, enhetlig moms, gärna 6, men kan vara 7.

Ja, kulturmoms.

Ja. Och viktigt att det blir enhetligt.

4. Ska företag kunna skriva av förstagångsköp av samtida konst – som i Danmark – för att stimulera ökad efterfrågan på konst och skapa goda arbetsmiljöer?

Det är intressant. Hur river vi hindren?

Ja.

Ja, behövs fler finansierings-källor

Nej, men är inte insatt i frågan ännu.

5. Ska det införas en ny fond för bild- och formkonstnärer med inspiration från Norge – som Konstnärsutredningen föreslår– genom en avgift på äldre konst för vilken upphovsrätten slutat gälla?

Ja/kanske.

Det är ett spännande förslag.

Det är ett intressant förslag.

Ja

6. Ska minst en procent av statsbudgeten investeras i konst och kultur?

Ska satsas mer pengar, men ingen procentsats.

Ska satsas mer pengar, men ingen procentsats.

Ska satsas mer pengar, men ingen procentsats.

Ja

 

18-04-13_wad2018_skiss_irynahauska_foto_pontusb_0.jpg

Bild: Tårta efter skiss av Iryna Hauska

Presentationen av World Art Day i Stockholm 2018 och de medverkande:

Välkommen på fem samtal som utgår från frågorna i årets kulturpolitiska valkompass på www.kulturvalet.se och förslagen i den statliga konstnärspolitiska utredningen som lämnade sitt betänkande den 28 mars 2018.

Samtalen avslutas med konsttårta och fika. Konstnärerna Iryna Hauska och Ana Bondžić från projektet Konsten att delta gör skisserna till årets konsttårtor som bakas av Chokladfabriken. Temat är uppropen #Metoo och #Konstnärligfrihet. Presentationer görs av av konstnären Peter Johansson och Greta Burman, Sveriges Konstföreningar.

lips_metoo_ana_bondzic_instagram.jpg
Tårtskiss av Ana Bondžić.

Medverkande:
Per Olsson Fridh (MP), statssekreterare åt kulturminister Alice Bah Kuhnke
Olof Lavesson (M), kulturpolitisk talesperson och ordf i riksdagens kulturutskott
Vasiliki Tsouplaki (V), kulturpolitiska talesperson
Christer Nylander (L), gruppledare för Liberalerna i riksdagen
Anna Söderbäck, direktör för myndigheten Konstnärsnämnden

Moderatorer: Peter Johansson, konstnär och svensk IAA-ledamot, Katarina Jönsson Norling, konstnär, och Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, båda från Konstnärernas Riksorganisation

Dag och tid: Fredag 13 april, kl 9-11, tårtkalas efter seminariet som slutar kl 11
Plats: Fållan 10, Slakthus 5 i Slakthusområdet på konstmässan Supermarket, Stockholm (t-bana Globen). Se karta här. 

Arrangörer: Konstnärernas Riksorganisation/svenska sektionen av The International Association of Art (IAA), Sveriges Konstföreningar och projektet Konsten att delta

Illustration: Skiss av Leonardo da Vinci (World Art Day firas till minne av hans födelsedag, och dagen är instiftad av The International Association of Art som är en officiell partner till FN-organet UNESCO).
 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!