screenshot_2020-04-16_19.00.30.png

World Art Day och rapporten State of Artistic Freedom 2020

19 april 2020

World Art Day firades för första gången i år som en officiell Unesco-dag och tillsammans med Svenska Unescorådet, Svenska Kulturrådet och Freemuse arrangerade Konstnärernas Riksorganisations ett två-timmarsseminarium med fokus på konstnärligt frihet.


Det går att ta del av både hela seminariet via länk här samt den rapport som samtalet grundade sig på, State of Artistic Freedom 2020 - en rapport om tillståndet i världen som Freemuse årligen lägger fram. Tack till alla samarbetspartners och deltagare för ett innehållsrikt och givande samtal. 

Vi fick ta del av talare som kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Hilde Klemetsdahl, enhetschef för mänskliga rättigheter vid Utrikesdepartementet i Norge, Svante Weyler, ordförande vid Statens Kulturråd samt en panel bestående av bland annat Berlinbaserade konstnären Nora Al-badri och Konstnärernas Riksorganisations Sara Edström. 
Vi fick även lyssna till musikern Jennie Abrahamson som framförde ICORN-musikern Arya Aramejads musik som han producerat i exil i Sverige.

Ett citat som sammanfattar seminariet kommer från Dr Srirak Plipat, Freemuse Executive Director. 
 
“Freedom of artistic expression is protected as long as it fits dominating narratives; politically, religiously and digitally, “This report shows that the west is losing its leading position as human rights and freedom defenders at a fast pace, while the world grows intolerant and violent against non-mainstream views and expression.”

Konstnärernas Riksorganisations ordförande Sara Edström har skrivit om sina reflektioner som kan läsas nedan i bifogad pdf, från World Art Day och Freemuses rapport (på engelska.

the_status_of_artistic_freedom.pdf


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!