MagnusManhammar_SofiaLindströmSol_SaraEdström-WEB

Folk och Kultur 2024 – efterord

14 februari 2024

En kort rapport från våra programpunkter på Folk och Kultur 2024 i Eskilstuna.


Folk och Kultur i Eskilstuna har kommit att bli det viktigaste kulturpolitiska konventet i Sverige. Under några dagar kommer politiker och tjänstepersoner på alla nivåer, från hela landet, till Eskilstuna för att debattera, lyfta och nagelfara en mångfald av kultur- och konstnärspolitiska frågor. Folk och Kultur erbjuder kort sagt en unik möjlighet för oss att föra fram våra budskap och förslag till en bred samling av beslutsfattare och därför är det också viktigt för oss att vara där.

Inför årets upplaga av Folk och Kultur satsade vi på att arrangera tre programpunkter. I samtalet ”Ekonomisk styrning är politisk styrning”, den 8/2, krokade vi arm med Bildkonst Sverige i ett gemensamt samtal i Konsertsalen på Scenkonst Sörmland som tog avstamp i utredningen om kultursamverkansmodellen som nu är på remiss.

Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet, svarade på frågor och därefter följde ett panelsamtal med politikerna Kristoffer Lindberg (S) och Conny Brännberg (KD) samt Carl-Oscar Sjögren från den självorganiserade kulturplattformen Ställbergs gruva. Vår ordförande Sara Edström och Bildkonst Sveriges generalsekreterare Magdalena Malm ledde samtalet som kulminerade i frågan om hur de politiskt ansvariga bör gå tillväga för att få till en rättvisare fördelning av de statliga medlen till regional kultur.

Kristoffer Lindberg (S) och Conny Brännberg (KD) Folk och kultur 2024

Kristoffer Lindberg (S) och Conny Brännberg (KD) Folk och kultur 2024

Bara en halvtimme senare samma dag arrangerade vi samtalet ”Vilka utmaningar står konstnärspolitiken inför?” där vi satte ljus på de utmaningar som konstnärerna står inför och deras roll i samhället och frågade vilken typ av konstnärspolitik vi vill ha i framtiden. Deltog gjorde riksdagspolitikerna Magnus Manhammar (S) och Kristina Axén Olin (M), Sofia Lindström Sol från Borås Högskola och vår ordförande Sara Edström. Vår kulturpolitiske strateg Jon Brunberg ledde samtalet. Det blev ett samtal som kretsade runt konstnärspolitikens utmaningar och förutsättningar, och vikten av goda villkor och skäliga ersättningar till konstnärer.

– Som jag ser det så är de största utmaningarna som konstnärspolitiken står inför sådana som ligger på andra departements bort än kulturdepartementet, sade vår ordförande Sara Edström i sitt inledningsanförande.

– Vi på Konstnärernas Riksorganisation vet att de största utmaningarna som våra medlemmar står inför har att göra med att vi inte har råd att vara sjukskrivna eller vara hemma och vabba, vi vet att vi i stort sett aldrig kan komma ifråga för någon A-kassa, vi ser att den digitala scenen med AI-tekniken i spetsen domineras av multinationella giganter som vill tråla internet på det innehåll konstnärer skapat utan att betala oss för det. Här behövs en bred förståelse och kunskap för konstnärernas situation. Ekonomiskt tryggade konstnärer och kulturskapare är en garant för ett demokratisk levande land.

– Det allra viktigaste för konstnärspolitiken, avslutade Sara Edström sitt anförande, är att ni som har ansvar för den alltid står fast i att vi ska ha vettiga villkor och skäliga ersättningar då vi anlitas för att göra uppdrag.

Jon Brunberg, Kristina Axén Olin, Magnus Manhammar, Sofia Lindström Sol och Sara Edström

Fr.v. Jon Brunberg, Kristina Axén Olin, Magnus Manhammar, Sofia Lindström Sol och Sara Edström.

Den 9/2 lanserade vi vår rapport ”Konstbranschen i siffror 2023” som presenterades av rapportförfattaren Maria Adenfelt och vår verksamhetschef Eva Månsson. Det är den fjärde utgåvan av rapporten och den innehåller en del spännande och oväntade slutsatser. I denna utgåva presenterar vi också resultatet av en enkät som vi skickat ut till konsthantverkare som bland annat tar upp deras export. Några oväntade effekter var att antalet gallerier och konsthandlare tillfälligt ökade, samt att import, export och andrahandsförsäljning av konst ökat sedan dess. När det gäller inköp av offentlig konst kan man dock se en minskning.

Det blev tre välbesökta, engagerade och spännande samtal med många tankvärda inlägg som vi tar med oss i det fortsatta konstnärspolitiska arbetet. Och vi hoppas förstås att våra synpunkter och förslag har väckt genklang både hos deltagande politiker såväl som den publik som kom för att lyssna.

Sist men inte minst, ett stort tack till våra paneldeltagare, till er som kom för att lyssna och till folket bakom Folk och Kultur för ett synnerligen välorganiserat konvent! •


Jon Brunberg, konstnärspolitisk strateg och pressansvarig

Foto, överst: Magnus Manhammar, Sofia Lindström Sol, Sara Edström. Alla foton av Konstnärernas Riksorganisation/Geska Brecevic


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!