kollage-medborgarforslag-jamtland_boras.jpg

KRO/KIF Jämtland Härjedalen – svensk mästare i 1%-regeln

16 maj 2017

KRO/KIF Jämtland Härjedalen gör det igen och igen och igen, och kan kanske titulera sig svensk mästare i att få kommuner och region att stärka upp arbetet med enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av våra offentliga rum.


Först lyckades de få Region Jämtland att anta regeln. I julas kom ett beslut att stärka upp arbetet med den offentliga konsten i Östersund. Sedan har Krokom ställt sig bakom att utöka enprocentsregeln till att gälla offentliga platser, inte bara byggnader. I juni 2017 antog Åre enprocentsregeln.

De fyra politiska besluten är ett resultat av att det har lagts medborgarförslag av konstnärer boende i respektive valkrets, bland annat av Kristina Wrang, Christina Langert, Anna Erlandsson och Elin Ståhl. Linda Petersson har varit ordförande och styrelseledamot i KRO/KIF Jämtland Härjedalen under den här perioden. Hur gör ni egentligen?

– Vi är ett litet gäng som tycker det är viktigt och kul att skriva och ligga på kommunerna. Genom ett nätverk av yrkesverksamma konstnärer har vi kontakter runt om i länet, vilka vi stöttat med utkast till medborgarförslag. Sedan har vi uppmuntrat alla som vi känner i valkretsen att rösta på förslaget. Det har gett resultat!

lindapetersson_2.jpg

Linda Petersson
Genom ett nätverk av yrkesverksamma konstnärer har vi kontakter runt om i länet, vilka vi stöttat med utkast till medborgarförslag. 

Det låter svårt och tidskrävande att få igenom tre förslag. Hur har ni orkat med det?

– Vi är ju en ideell styrelse och har bestämt oss för att avgränsa oss till att driva en fråga, och det har faktiskt inte tagit så många timmar då vi återanvänder texter i medborgarförslagen.

Under den här perioden har ni haft tre olika ordföranden och styrelser.  Ändå lyckas ni behålla kontinuiteten. Hur går det till?

– Även om ordförandeskapet har roterat är vi flera aktiva i och utanför styrelsen som fortsatt engagera oss.

I våras lyckades även KRO Sjuhärad genom medborgarförslag och varaktigt påverkansarbete få Borås att anta enprocentsregeln. I flera andra kommuner pågår ett arbete efter att medborgarförslag har lagts av konstnärer. 

Pontus Björkman

Fakta: Vill du själv eller tillsammans med några vänner lägga ett medborgarförslag? För att underlätta arbetet har KRO tagit fram färdiga utkast på medborgarförslag för 1%-regeln. Du hittar påverkanspaketet på kro.se/metodhandbok.

Illustration: en del av medias bevakning av lagda förslag.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!