Konstpolitisk metodhandbok

Strategier och tips för att påverka konstpolitiska beslut
Vill du påverka politikernas beslut som rör förutsättningarna för konsten och konstnären? I så fall har KRO/KIF något för dig. Vi har tagit fram en bred handbok för konstpolitisk påverkan och ett särskilt påverkanspaket för enprocentsregeln.

Metodhandboken ger dig, din förening eller ditt nätverk, handfasta tips och råd för hur du med enkla medel kan engagera dig och påverka konstpolitiska beslut på kommun- och landstings/regionnivå. Den innehåller färdiga utkast på medborgarförslag/motioner i syfte att underlätta det konstpolitiska engagemanget. De handlar om en konstpolitisk handlingsplan, enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning, MU-avtalet, ateljéstöd, Jubilarens val, jämställda konstinköp och resurscentrum för bild- och formkonsten. Det finns ett särskilt avsnitt om hur man kan påverka partierna inför och efter val. 

Vi har nu kompletterat metodhandboken med Lilla påverkanspaketet för enprocentsregeln som innehåller Så här gör du, Medborgarförslag, Pressmeddelande och Insändare. Texterna finns i två varianter. En för kommunen som inte antagit enprocentsregeln. En för att stärka kommunens tillämpning av enprocentsregeln (exempelvis krav på konstnärlig gestaltning även när det privata bygger). 

KRO/KIF Jämtland-Härjedalen använde sig av metodhandbokens förslag om enprocentsregeln och fick det antaget av landstingsfullmäktige. Läs pressmeddelandet om beslutet här

Det politiska och mediala utrymme som inte vi tar, använder någon annan till något helt annat. Gör konstnärsrösten hörd!

Dokumenten kan tyckas långa, men det mesta är bilagor med förslag och mallar. 

Och, det viktiga är så klart inte att läsa det här, utan engagemanget och lusten. Att göra politik.