hill_portratt.jpg

Rätten till namnet CF HILL

17 juni 2016

En hyllning eller ett moraliskt övertramp? Konstnärskåren protesterar högljutt mot namnet på nya konstfirman CF HILL.


Den 24 november förra året meddelade tidigare vd:n för Bukowskis, Michael Storåkers att han tillsammans med Bon-grundaren Michael Elmenbeck och förra chefsintendenten på Bukowskis Anna-Karin Pusic skulle starta en kommersiell konstverksamhet i Stockholm som skulle bli ”en oberoende kraft” i Stockholms konstliv. Till mångas förvåning döpte man verksamheten till CF HILL, trots att det inte fanns planer på att arbeta vare sig med Carl Fredrik Hill specifikt eller verk- samhet som relaterar till Hills konstnärskap. Enligt Michael Elmenbeck är namnet ”CF HILL” ett slags hyllning till Fin de siècle-konstnären.

– Det är så få idag som känner till Carl Fredrik Hill, så vi får ofta förklara vem det var, berättar Michael Elmenbeck. Det han stod för innebar nytänkande och för oss fungerar han som inspiration.

Strax efter tillkännagivandet dök reaktioner upp i sociala medier som ifrågasatte namnvalet och efter några månader startades en Facebookgrupp med namnet ”AB CF Hill – var vänliga och byt ert firmanamn”, av konstnären Andreas Mangione, som ser det som problematiskt att uppkalla en kommersiell konsthandel efter Hill.

– Hill är ju en av våra mest kända och betydande konstnärer. Deras val att ta patent och copyright innebär för mig att de har gått över en gräns. Företagsnamnet ”CF Hill” är respektlöst, okunnigt och ignorant. Namnet är en del av ett gemensamt arv och här är jag inte så intresserad av det juridiska, utan för mig är det främst en moralisk gräns de har passerat.

Även konstnären Lina Bjerneld är aktiv i Facebookgruppen och mycket kritisk till namnvalet.

– Det är inte okej. Principiellt handlar det så klart om rätten till ett namn och om respekten för ett konstnärskap. Hill var aldrig en del av konstmarknaden och jag förstår inte var de ser sin firma i konstnären Hill. Hans konstnärskap visar på andra värden än de gängse och att vi fått tillgång till hans bilder för med sig ett ansvar som vi alla bär, menar hon.

Michael Elmenbeck försvarar sig med att de aldrig haft en tanke på att kapitalisera på Hills konstnärskap.

– När vi skriver ”CF HILL” så är det med versaler, och ett generiskt namn som har mycket symbolvärde. Vi tycker det är jättebra att det blir debatt. För oss är Carl Fredrik Hill en konstnär men CF HILL är något annat, det är namnet på vår verksamhet som kan spänna över samtidskonst från New York till kubisten Jean Dubuffet, fortsätter han.

Det är Bolagsverket som godkänner firmanamn i Sverige. Om namnet är en verklig person görs en bedömning baserat på hur känd hen är och om namnet inte anses tillräckligt känt kan det alltså godkännas.

Enligt flera handläggare på Bolagsverket skulle exempelvis namnet ”A ZORN” inte godkännas, på grund av namnets igenkänning. Men även om man kan visa på brister i Bolagsverkets bedömningsprocess så kan myndigheten själva inte agera efter att ha godkänt ett namn, det görs enbart genom en så kallad administrativ hävning, där en extern person eller organisation, för en summa om 450 kr, kan starta en process för att via Bolagsverket kräva att en firma byter namn.

mm_024974.jpg

Huruvida någon kommer att överklaga CF HILL som firmanamn är oklart, men grundarna av Facebookgruppen, som i skrivande stund har drygt 1100 medlemmar varav många av Sveriges mest namnkunniga konstnärer, har startat en debatt som de menar pågår i flera olika kanaler.

I den svenska upphovsrättslagen ges ett särskilt skydd mot konstverk även efter att verkskyddet har gått ut, som begränsar möjligheten till återutgivande på ett sätt som ”utgör en kränkning av den andliga odlingens intressen”. Den så kallade klassikerregeln kan bara åberopas av Svenska akademien, Musikaliska akademien och Konstakademien. Susanna Slöör, ständig sekreterare i Konstakademien, bekräftar att man planerar att ta upp frågan på Akademiens kommande sammankomst, men påpekar svårigheten med just detta fall.

– Det handlar ju inte om ett enskilt verk, utan om ett konstnärsnamn, vilket gör det till en än mer prekär fråga, berättar hon.

Liknande fall är mycket ovanliga. I Norge försökte rättighetsinnehavarna till Edvard Munchs Skriet att år 1999 använda sig av klassikerregeln, när en fabrikant av köttprodukter tillverkat vykort med motiv som påminde om målningen. Norska kulturdepartementet ansåg då inte att det rörde sig om ett större övertramp. Även släktingar till August Strindberg fick avslag när hans namn användes på alkoholhaltiga drycker.

Karin Sidén som är chef och överintendent på Waldermarsudde och mångårig expert på Carl Fredrik Hill, säger sig ha ”studsat till” när hon första gången hörde talas om namnet. Hon menar i motsats till företagets grundare att ”CF HILL” inte kan läsas som separerat från konstnären Carl Fredrik Hill.

– Hill signerade ju ofta med just CF Hill, så det är ett något märkligt argument, säger hon.

Karin Sidén är ändå förstående till att konstfirman vill använda en konstnär som många inspirerats av. Det faktum att en av grundarna – reklamaren Michael Storåkers – tillhör Sveriges mest framgångsrika pr-chefer, kan tala för att den pågående diskussionen är allt annat än en tillfällighet.

 

BILDTEXT:
CARL FREDRIK HILL Stenbrottet vid Oise I, 1877. Tillhör Malmö Konstmuseum.

VILL DU PRENUMERERA PÅ KONSTNÄREN ELLER BESTÄLLA SENASTE NUMRET: http://kro.se/konstnaren.

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!