Konstnären

Årets första nummer av Konstnären tar grepp om framtiden bortom pandemin. Hur kan kultur, politik och konst komma att se ut i en mycket osäker och snabbt föränderlig värld?

Framtidsnumret fokuserar på livet och konsten bortom pandemin 10, 20 och 30 år framåt i tiden och hur vi kan se de större perspektiven som påverkar konstnärers arbete. I numret finns förutom texter av olika slag även en konstnärlig intervention av Niklas Wallenborg, baserat på hans arbeten kring utopier, dystopier och science fictionestetik. Detta är första numret för nye chefredaktören Robert Stasinski, som i sin ledare programmatiskt skriver att ”vi är skyldiga världen optimism inför framtiden”.

Författaren och skribenten Ida Therén har specifikt för numret skrivit en novell som följer en dag i en svensk konstnärs liv år 2051 med teknik, analoga utbrytarrörelser och influencernätverk för att finansiera konsten. Ashik och Koshik Zaman beskriver hur Instagram blivit en plats där konstnärer både kan marknadsföra sig och kommunicera med sin publik, liksom distribuera undersökande, ifrågasättande konstprojekt. Nathan Hamelberg skriver en essä om konstens 'nya färglära' – hur afroamerikansk konsthistoria och medborgarrättsrörelse informerar afrofuturistiska idéer, liksom diskussioner om hudfärg, representation och identitet i Sverige idag. Konstnärer, museichefer, konstnärsdrivna gallerier, kritiker och forskare berättar i den stora framtidsenkäten vad de ser för risker,  möjligheter och konstpolitiska mekanismer en generation framåt i tiden. I årets första konstnärsporträtt möter vi duon Lundahl & Seitl, som under pandemin ändrat bilden inte bara av sig själva utan även sina högteknologiska, intima verk som nu tar en ny riktning.
 
KONSTNÄREN #1 2021
KONSTNÄREN #4 2020
KONSTNÄREN #3 2020
KONSTNÄREN #2 2020
KONSTNÄREN #1 2020
KONSTNÄREN #4 2019
KONSTNÄREN #3 2019
KONSTNÄREN #2 2019
KONSTNÄREN #1 2019
KONSTNÄREN #4 2018
KONSTNÄREN #3 2018
KONSTNÄREN #2 2018
KONSTNÄREN #1 2018
KONSTNÄREN #4 2017
KONSTNÄREN #3 2017
KONSTNÄREN #2 2017
KONSTNÄREN #1 2017
KONSTNÄREN #4 2016
KONSTNÄREN #3 2016
KONSTNÄREN #2 2016
KONSTNÄREN #1 2016
KONSTNÄREN #4 2015
KONSTNÄREN #3 2015
KONSTNÄREN #2 2015
KONSTNÄREN #1 2015
KONSTNÄREN #4 2014
KONSTNÄREN #3 2014
KONSTNÄREN #2 2014
KONSTNÄREN #1 2014
KONSTNÄREN #4 2013
KONSTNÄREN #3 2013
KONSTNÄREN #2 2013
KONSTNÄREN #1 2013
KONSTNÄREN #3 & #4 2012
KONSTNÄREN #2 2012
KONSTNÄREN #1 2012
KONSTNÄREN #4 2011
KONSTNÄREN #3 2011
KONSTNÄREN #2 2011
KONSTNÄREN #1 2011
KONSTNÄREN #4 2010
KONSTNÄREN #3 2010
KONSTNÄREN #2 2010
KONSTNÄREN #1 2010
KONSTNÄREN #3 2009
KONSTNÄREN #2 2009
KONSTNÄREN #1 2009
KONSTNÄREN #4 2008
KONSTNÄREN #2 & #3 2008
KONSTNÄREN #1 2008