Remisser


Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. Som ett led i detta yttrar vi oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder. Varje år svarar vi bland annat på ett antal remisser för regionala kulturplaner som är aktuella för förnyelse. På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Remissarkiv

jkpg  kulturplan 2023-2026

Yttrande över Region Jönköpings läns kulturplan 2023-2026

Konstnärernas Riksorganisations synpunkter på remissversionen av Regional Kulturplan Jönköpings län 2023-2025.

Läs mer →