Remisser


Vi på Konstnärernas Riksorganisation har till uppgift att främja bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. Som ett led i detta yttrar vi oss i ärenden och beslutsförslag som regering och myndigheter på olika nivåer bereder. Varje år svarar vi bland annat på ett antal remisser för regionala kulturplaner som är aktuella för förnyelse. På denna sida publiceras våra remisser, yttranden och brev.

Remissarkiv

22-01-20 DSM yttrande

Nya stärkta rättigheter i upphovsrättslagen

Precis innan julledigheten så lämnade Konstnärernas Riksorganisation in ett yttrande på utredningen Ds 2021:30 ”Upphovsrätten på den inre marknaden” där det föreslås författningsändringar som ska se till att EU:s så kallade DSM-direktivet om upphovsrätt i en enhetlig digital marknad införs i svensk lag vilket kan få konsekvenser bland annat för hur konstnärer kan få ersättning när deras upphovsrättsskyddade material publiceras på nätet.

Läs mer →