Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

remiss skylt

Våra synpunkter på SGI-utredningen (SOU 2023:30)

Den 22 december 2023 lämnade vi in våra synpunkter på den så kallade SGI-utredningens betänkande ”Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst” (SOU 2023:30) till Socialdepartementet.

Den 22 december 2023 lämnade vi in våra synpunkter på den så kallade SGI-utredningens betänkande ”Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst” (SOU 2023:30) till Socialdepartementet.

Läs hela remissvaret som PDF

Som en av 14 medlemsorganisationer i KLYS har Konstnärernas Riksorganisation deltagit i och står bakom det remissvar över betänkandet som lämnats in av KLYS. Vårt remissvar ska därmed ses som ett tillägg och fördjupning i vissa frågor som är av särskild vikt för bild- och formkonstnärer.

Vi tar i vårt yttrande upp utredningens förslag att:

  • statliga konstnärspolitiska stipendier görs SGI-grundande
  • SGI skall beräknas på historiska eller aktuella inkomster av näringsverksamhet
  • SGI skall beräknas på en kombination av inkomster från anställning och egenföretagande för kombinatörer

Vi har länge kämpat för ett socialförsäkringssystem som fungerar bättre för bild- och formkonstnärerna som i hög grad är egenföretagare och kombinatörer. Därför är denna utredning mycket efterlängtad och vi hoppas att den ska leda till en reell förändring för de bild- och formkonstnärer som har svårt att få en sjukpenninggrundande inkomst fastställd och som därmed stängs ute från delar av socialförsäkringarna trots att de betalar in egenavgifter till sjukförsäkringen via skattsedeln.

Regeringen har nu en historisk möjlighet att reformera sjukförsäkringssystemet så att det blir anpassat till dagens arbetsmarknad. Det är varken rimligt eller rättvist att stora grupper i samhället betalar in till ett socialförsäkringssystem som de sedan inte har möjlighet att använda när ett sjukförsäkringsfall väl inträffar, eller, som i fallet med bild- och formkonstnärerna, riskerar att mista sin SGI om de får ett statligt konstnärspolitiskt stipendium.

Vi har förståelse för att delar av utredningens förslag kan behöva utredas vidare, men anser att det föreliggande betänkandet presenterar lösningar på ett reformerat och mer rättvist trygghetssystem som är principiellt viktiga och bör genomföras.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!