Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

yttrande-gron-2

Yttrande över SOU 2024:4 Inskränkningarna i upphovsrätten

Konstnärernas Riksorganisation har lämnat in ett yttrande över den statliga utredningen om ’Inskränkningarna i upphovsrätten’ (SOU 2024:4).

Konstnärernas Riksorganisation har lämnat in ett yttrande över den statliga utredningen om ’Inskränkningarna i upphovsrätten’ (SOU 2024:4) som innehåller en rad synpunkter och överväganden som bland annat rör ’Text- och datautvinning’, ’Karikatyrer, parodier och pastischer’ och ’Panorama’. Vårt remissvar går att ladda ned eller läsa här.

https://kro.se/media/documents/KROs_yttrande_SOU_2024-4.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!