Bokföring III IG

KURS: Bokföring III. Avstämningar, periodiseringar och bokslut

Datum: 29 november 2024
Tid: 10:00-12:00

Hur stämmer man av varje konto, periodiserar olika kostnader, gör lagervärdering och upprättar inventeringslista, upprättar anläggningsregister med tillhörande avskrivningar och förbereder inför deklaration.

Kursen som ges som ett YouTube-seminarium är öppen för alla bild- och formkonstnärer

Kursen som ges som ett YouTube-seminarium är öppen för alla bild- och formkonstnärer Detta är kurs 3 av 3, du kan delta i en eller flera av kurserna.

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!