s1_Omslag3_2023

KONSTNÄREN #3 2023

I nummer 3 av Konstnären 2023 talar vi allvar om konst och klass. I spännvidden mellan det faktum att majoriteten av Sveriges utbildade konstnärer kommer från privilegierade förhållanden och de prekära arbetsförhållanden som är många konstnärers vardag, ställer vi frågan om vem som kan bli konstnär och vad som krävs för att upprätthålla ett konstnärskap under längre tid.

Konstnärer har en unik kompetens som kan vara svåröversatt i ekonomiska termer, och ständigt tvingas försvara sitt yrke och position i samhället mot ekonomiska sparpaket och kulturförakt. En rad skribenter, däribland Sonia Hedstrand, Eva Magnuszewska, Emil Åkerö, Hannah Altmann och Nora Hagdahl, tar sig an frågan om konst och klass i intervjuer med konstnärer och forskare. Konstnären Kalle Brolin, som under många år arbetat med tematik kopplat till produktion, arbete och ekonomisk utsatthet, har gjort en konstnärlig insert för numret, utifrån bilder och texter kopplade till sina tidigare verk, inklusive boken Arbetarnas nätter av Jacques Rancière.

Omslaget och illustrationer till Sonia Hedstrands artikel ” Tills du är medelålders, bankrutt och utbränd” har gjorts av den prisbelönta illustratören och konstnären Sara Granér.

Artiklar ur detta nummer

Konstnaren_sara_IG

Världen behöver en mångfald av uttryck!

Krönika av Sara Edström till Konstnären nr 3, 2023

Läs hela artikeln-->

Madelaine Sillfors_foto av Sarah Andreasson

Politiskt påverkansarbete i Västerbotten

I början på på 2022 drog Konstnärernas Riksorganisations lokala förening i Västerbottens län igång en uppmärksammad kampanj om enprocentsregeln i Västerbotten. Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg, ställde några frågor till föreningens ordförande Madelaine Sillfors om det arbetet. Detta är en något längre version än den som publicerades i Konstnären nr 3 2023.

Läs hela artikeln-->

illustration sara granér2

Tills du är medelålders, bankrutt och utbränd

Hur kan konstnärer tala om klass och ekonomisk trygghet utan att blotta sin privata situation och finansiella bakgrund? Kanske är dessa saker oskiljbara, menar Sonia Hedstrand som här reflekterar över vem som har möjlighet till en lång konstnärlig karriär.

Läs hela artikeln-->

Afrang_pressbild_tumba (1)

Klass, demokrati och drömmar

Statens konstråds samling av grafik och Grafikens hus grafiska verk skapade för Penninglotteriet under 90-talet undersöks i relation till frågor om klass, demokrati och drömmar av konstnären Afrang Nordlöf Malekian, som en del av det treåriga projektet Samlande tankar. Den 5:e september öppnade en utställning på Statens konstråd som presenterar arbetet. I samband med detta talar vi med konstnären om utställningen och hur det är att arbeta som ung konstnär idag.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!