KURS_Hyresjuridik_YT

KURS: Hyresjuridik för konstnärer med ateljé

Datum: 19 september 2024
Tid: 09:30-12:00

Under en förmiddag går hyresadvokat Kim Lindgren igenom juridiska frågor kring vad som gäller om hyresvärden på olika sätt brister i förvaltningen av fastigheten och ateljélokalen. Om det exempelvis förelås en plötslig höjning av ateljéhyran, vad som gäller mellan ateljéföreningen och den som hyr en ateljé och många fler av de frågor som finns kring hyrd ateljélokal. Konstnärernas Riksorganisations jurist Katarina Renman Claesson finns med och ger exempel och ställer frågor till Kim.

Kim är Lindgren är advokat och delägare i Hellström Advokatbyrå. Kim har stor erfarenhet inom fastighetsrätt, med inriktning på kommersiell hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt, andra former av nyttjanderätt och allmän och speciell fastighetsrätt samt fastighetstransaktioner. Kim är väl insatt i de särskilda frågor som gäller för just konstnärsateljéer då Konstnärernas Riksorganisation sedan en längre tid har haft ett samarbete med honom

Kursledare: Kim är Lindgren
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!