KURS-IV

Så söker du individuell visningsersättning

Datum: 27 augusti 2024
Tid: 13:00-14:00

Du som har sålt ett verk till exempelvis en kommun, kyrkan, en region eller en statlig institution kan ha rätt till ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning (förkortat IV) och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. Du måste själv ansöka genom att registrera dina verk, senast den 15 september.

Ta chansen att lära dig mer om IV på vårt digitala informationsmöte, där Eva Månsson, verksamhetsledare på Konstnärernas Riksorganisation, och Åsa Forslund från Bildupphovsrätt berättar om vad IV är och vad som är viktigt att tänka på inför registrering.

Kursledare: Eva Månsson, verksamhetsledare på Konstnärernas Riksorganisation, och Åsa Forslund, Bildupphovsrätt.
Nivå: Grundkurs
Form: Zoom-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!